Cena storitev

 

Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 pri registriranih obratih

 • do 300 kg
  Najmanjša dopustna količina enkratno prevzetih ŽSP K1 in K2 pri posameznem uporabniku storitve javne službe je 300 kg. Če je količina prevzetih ŽSP K1 in K2 ob enem prevzemu manjša od 300kg, se zaračuna prevzem 300 kg v višini 57,72 eura.

  Primer 1
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 15 kg.
  Strošek storitve znaša 57,72 eura.

  Primer 2
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 250 kg.
  Strošek storitve znaša 57,72 eura.
 • nad 300 kg
  Cena opravljanja storitev javne službe za 1kg ŽSP K1 in K2 znaša 0,1924 eura/kg prevzetih ŽSP K1 in K2

  Primer 1
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 400 kg.
  Strošek storitve je 0,1924 eura/kg x 400 kg, kar znaša 76,96 eur.
 • ob vikendih in praznikih
  Tarifa za ceno storitev javne službe, opravljenih ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih med državnimi prazniki, je za 0,0237 eura/kg prevzetih ŽSP K1 in K2 večja.  Cena opravljanja storitev javne službe za 1kg ŽSP K1 in K2 tako znaša 0,2161 eura/kg prevzetih ŽSP K1 in K2.

  Primer 1 
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 15 kg.
  Strošek za storitve znaša 64,83 eura. 

  Primer 2 
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 250 kg.
  Strošek storitve znaša 64,83 eura. 

  Primer 3
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 400 kg.
  Strošek storitve je 0,2161eura/kg x 400 kg, kar znaša 86,44 eura.


Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 pri kmetijskih gospodarstvih

 • s prevzemom
  Cena storitev javne službe znaša 0,1924 eura/kg + prevzem 6,36 eura.*

  Primer 1 
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 350 kg.
  Strošek storitve je 0,1924 eura/kg  x 350 kg + 6,36 eura, kar znaša 73,70 eura.
 • lastna dostava
  V primeru lastne dostave ŽSP K1 in K2 na lokacijo podjetja KOTO d.o.o., ali na lokacije vmesnih obratov na enotah NVI, znaša cena storitev javne službe 0,1924 eura/kg.

  Primer 1
  Količina prevzetih ŽSP K1 in K2 je 350 kg.
  Strošek storitve je 0,1924 eura/kg  x 350 kg, kar znaša 67,34 eura.


V navedene cene ni vključen davek na dodano vrednost.

*Celoten strošek prevzema znaša 9,86 eura; 3,5 eura se sofinancira iz proračuna Republike Slovenije.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami