Letna poročila

Kodeksi družbe in politika upravljanja

28 marec 2019
Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 14. 2. 2019 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO  d. o. o..

28 marec 2019
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sledi Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, marec 2018. 
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).
28 marec 2019
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sprejme in uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 17.5.2018.
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

22 marec 2017
Etični kodeks družbe KOTO

Etični kodeks družbe KOTO

Z etičnim kodeksom družbe opredeljujemo načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih.

RSS

Ostalo

21 oktober 2019
Program tretjega kongresa družbe KOTO

Program tretjega kongresa družbe KOTO

Dne 8. 10. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal 3. kongres družbe KOTO, ki so se ga udeležili številni partnerji iz mesnopredelovalne in komunalne industrije kot tudi drugi pomembni deležniki našega podjetja. Kongres, ki je potekal v duhu okoljsko obarvanih tem, je postregel z zanimivi predavanji strokovnjakov s področja mesnopredelovalne industrije, energetike in logistike. 

12 marec 2018
Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 in na podlagi Poslovnika Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. je revizijska komisija na svoji 1. seji dne 31.1.2018 sprejela Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o..

22 september 2017
Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Dne 14. 9. 2017 je družba KOTO d.o.o., ob 70. obletnici delovanja podjetja, organizirala prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije, ki je potekal v Kongresnemu centru Brdo pri Kranju. Namen kongresa je bil ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog na svetu in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev v tej dejavnosti. Na kongresu so predavali predstavniki nacionalnih in mednarodnih inštitucij ter organizacij, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničujejo idejo krožnega gospodarstva.
RSS

Arhiv

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami