Letna poročila

Kodeksi družbe

22 marec 2017
Etični kodeks družbe KOTO

Etični kodeks družbe KOTO

Z etičnim kodeksom družbe opredeljujemo načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih.

13 marec 2017
Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB, d.d.

Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB, d.d.

Poslovodstvo družbe je sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sprejme in uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb DUTB, d.d., ki ga je sprejel upravni odbor DUTB dne 16.3.2016.

RSS

Ostalo

12 marec 2018
Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 in na podlagi Poslovnika Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. je revizijska komisija na svoji 1. seji dne 31.1.2018 sprejela Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o..

22 september 2017
Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Dne 14. 9. 2017 je družba KOTO d.o.o., ob 70. obletnici delovanja podjetja, organizirala prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije, ki je potekal v Kongresnemu centru Brdo pri Kranju. Namen kongresa je bil ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog na svetu in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev v tej dejavnosti. Na kongresu so predavali predstavniki nacionalnih in mednarodnih inštitucij ter organizacij, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničujejo idejo krožnega gospodarstva.
RSS

Arhiv

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami