Dokumenti

16 april 2021
Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in Poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 20.2.2020 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO  d. o. o.

06 julij 2020
Revidirano LETNO POROČILO družbe KOTO d.o.o. za leto 2019
27 maj 2020
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 7.2.2020 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kateremu je podal soglasje Nadzorni svet SDH 27.11.2019.
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

10 april 2020
Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe KOTO d.o.o. v celoti sledi priporočilu Slovenskega državnega holdinga (SDH) o odpovedi dela prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je SDH sprejel 31. marca letos.

Vsi trije člani nadzornega sveta, vključno z zunanjo članico revizijske komisije, so se odpovedali 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za obdobje od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta so odpoved 30-odstotnega deleža prejemkov podali s pisno izjavo, v kateri so se tudi zavezali, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali.

21 oktober 2019
Program tretjega kongresa družbe KOTO

Program tretjega kongresa družbe KOTO

Dne 8. 10. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal 3. kongres družbe KOTO, ki so se ga udeležili številni partnerji iz mesnopredelovalne in komunalne industrije kot tudi drugi pomembni deležniki našega podjetja. Kongres, ki je potekal v duhu okoljsko obarvanih tem, je postregel z zanimivi predavanji strokovnjakov s področja mesnopredelovalne industrije, energetike in logistike. 

RSS
123

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami