Dokumenti

19 avgust 2019
Revidirano letno poročilo družbe KOTO d.o.o. za leto 2018
28 marec 2019
Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države dne 14. 2. 2019 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO  d. o. o..

28 marec 2019
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sledi Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, marec 2018. 
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).
28 marec 2019
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sprejme in uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države z dne 17.5.2018.
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

18 februar 2019
Letno poročilo družbe KOTO d.o.o. za leto 2017
RSS
123

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami