Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je stopil v veljavo 17. 4. 2014, družba KOTO d. o. o. na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov uprava@koto.si ali preko navadne pošte na KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d. o. o., Ljubljana, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Objave

22 julij 2021
Objave po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objave po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve. (2021)

31 maj 2021
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d.o.o. za leto 2020.

31 maj 2021
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta in revizijske komisije družbe KOTO d.o.o. za leto 2019

RSS

Arhiv

25 julij 2019
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d.o.o. za leto 2018.

20 september 2017
Objava po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ (arhiv)

Objava po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ (arhiv)

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

14 februar 2017
Objava po 12. odstavku 10. a člena (arhiv)

Objava po 12. odstavku 10. a člena (arhiv)

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d. o. o.

14 februar 2017
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe KOTO d. o. o. (arhiv)
RSS
12

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami