Novice

Podjetje KOTO d.o.o. bo še naprej izvajalo gospodarsko javno službo zbiranja in predelave živalskih stranskih proizvodov

  • 5. april 2017
  • Število ogledov: 2603

Novo koncesijsko obdobje prinaša uporabnikom nekaj sprememb

Dne 31.3.2017 je bila med Vlado RS in podjetjem KOTO d.o.o. podpisana nova koncesijska pogodba za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije (ŽSP) 1 in 2, za obdobje naslednjih 5 let.  
Prav tako je Vlada RS dne 31.3.2017 objavila Sklep o določitvi  cene za storitev  javne službe ravnanja z ŽSP  kategorije 1 in 2, ki pa uporabnikom prinaša določene spremembe, ki veljajo že od 1.4.2017 naprej.  ŽSP kategorije 1 in 2 so snovi živalskega izvora,  ki lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali, zato morajo biti skladno z zakonodajo pravilno odstranjeni.  Vsi povzročitelji v Sloveniji morajo ŽSP kategorije 1 in 2  predajati podjetju KOTO d.o.o., ki ima edini v Sloveniji dovoljenje za ravnanje s tovrstnim odpadkom.

Na podlagi sklepa ostaja osnovna cena izvajanja javne gospodarske družbe, ki je določena na podlagi teže prevzetih živalskih stranskih proizvodov (ŽSP), enaka kot v predhodnem koncesijskem obdobju, torej 0,1924 eur/kg prevzetih ŽSP kategorije 1 in 2. Pomembna sprememba je povezana z minimalno oz. dopustno količino enkratno prevzetih ŽSP kategorije 1 in 2. V primeru, če bo količina posameznega prevzema manjša od 300 kilogramov, se bo obračunala količina 300 kg v višini 57,72 eur. 

Omenjena sprememba bo pomembno prispevala k zmanjšanju obremenjevanja okolja ter k povečanju stroškovne učinkovitosti vseh, ki so vključeni v izvajanje javne gospodarske službe. Vsem uporabnikom javne službe se zato priporoča, da manjše količine nastalih ŽSP kategorije 1 in 2, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, združijo in ob enkratnem prevzemu oddajo večjo količino.

KOTO je na novo uredil tudi prevzemanje ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno uporabo (t.i. zakol za lastno uporabo). S svojim podizvajalcem Nacionalnim veterinarskim inštitutom (NVI), je vzpostavil sistem prevzemanja po načelu »od vrat do vrat«.  Vsak povzročitelj pri katerem nastanejo tovrstni odpadki je dolžan vso količino  predati koncesionarju oz. njegovemu podizvajalcu, za kar bo povzročitelj dobil tudi ustrezno potrdilo.

Vsak povzročitelj lahko v lastni režiji dostavi odpadek na lokacijo KOTO ali zbiralnice NVI, ki so objavljene tukaj >>.
V primeru, da dostave povzročitelj ne more izvršiti, pa lahko naroči storitev prevzema na lokaciji nastanka ŽSP kategorije 1 in 2. V tem primeru se skladno s sklepom Vlade RS obračuna cena 9,86 eur na prevzem, pri tem da se 3,5 eur sofinancira iz proračuna RS. Ne glede na način prevzema oziroma dostave, pa morajo uporabniki plačati ceno ustreznega ravnanja s prevzetim odpadkom v višini 0,1924 eur za kilogram prevzetega odpadka.

Dokumenti za prenos

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami