Novice

»ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE« ob 70. obletnici družbe KOTO

  • 9. junij 2017
  • Število ogledov: 2315

19. junija letos mineva kar 70 let od začetka družbe KOTO in ustanovitve tedanjega  podjetja  KOTEKS kot naslednika Republiške direkcije zveznega podjetja Koteks za promet s kožami in tekstilijami. Pričeli smo z zbiranjem in predelavo surovih kož ter zagotavljali kakovostno surovino številnim usnjarnam doma in v tujini.

Z oranjem ledine na področju obdelave surovih kož v Sloveniji smo zabeležili prve uspehe in postali široko prepoznavni; le kdo ne pomni oglasa »Koža je za KOTO«?

Z oranjem ledine na področju obdelave surovih kož v Sloveniji smo zabeležili prve uspehe in postali široko prepoznavni; le kdo ne pomni oglasa »Koža je za KOTO«?
Z odkupom kož smo počasi  pričeli prevzemati še vrsto drugih nalog, leto 1952 pa je bilo prelomno, saj smo takrat pričeli z zbiranjem klavničnih odpadkov in nedolgo zatem vzpostavili  industrijsko predelavo beljakovinskih koncentratov.

KOTO je postal kafilerija.

Tako kot vsi začetki, niti ta ni bil enostaven, saj so bili delovni pogoji težki in terjali veliko težkega fizičnega dela. Z željo po večjih kapacitetah, boljših pogojih za delo in razvoju smo se odločili zgraditi centralno skladišče in  kafilerijo, ki bi lahko poskrbela za živalske odpadke, ki nastajajo na celotnem območju Slovenije. Z izgradnjo kafilerije v Zalogu se je vizija podjetja KOTO pričela uresničevati.
Poleg tradicionalnega zbiranja in obdelave surovih kož, smo skozi leta prevzeli številne dejavnosti, a najpomembnejša in sedaj tudi najbolj znana, je zagotovo ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi.

Danes je KOTO največja kafilerija v Sloveniji, ki skrbi za varen prevzem živalskih odpadkov po celi državi in ustrezno predelavo v proizvodnem obratu v Zalogu.

Danes je KOTO največja kafilerija v Sloveniji, ki skrbi za varen prevzem živalskih odpadkov po celi državi in ustrezno predelavo v proizvodnem obratu v Zalogu. S pridobitvijo koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 pa smo tudi edino podjetje, ki lahko zagotovi varno predelavo vseh živalskih odpadkov v Sloveniji. Tako ne nudimo samo pomembne podpore slovenski predelovalni industriji, temveč imamo tudi eno od ključnih vlog pri zagotavljanju varovanja zdravja ljudi in živali.

Vrsta dogodkov, ki se je zvrstila od 1947. leta pa vse do danes, priča o razvoju in obstoju podjetja tudi skozi najbolj nemirna obdobja ter ohranjanju tradicije in vrednot, številnim spremembam navkljub. V letu, ko praznujemo 70. obletnico svojega delovanja, nadaljujemo z uspešnim poslovanjem in tradicijo, a hkrati odpiramo nova vrata v prihodnost družbe KOTO.  Z dolgoletnim delom in prisotnostjo tako na domačih kot tujih trgih, smo pridobili neprecenljive izkušnje in znanja, ki jih sedaj želimo deliti ter ponuditi širši vpogled v dejavnost ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi in delovanje kafilerije. 

 

Ob tej priložnosti bomo organizirali tudi prvi kongres družbe KOTO z naslovom:
ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE, 
ki bo potekal 14. septembra v Kongresnem centru Brdo pri Kranju.

 

Na kongresu bomo prisluhnili domačim in tujim strokovnjakom, ki skrbijo za varnost ljudi, živali in okolja ter pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva. Z nami bodo predstavnik Nacionalno veterinarskega inštituta, doc. dr. Tadej Malovrh, dr. vet. med. in mag. Ivan Ambrožič, dr. vet. med. , predstavnik Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  ter agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar. Iz tujine se nam bodo pridružili še dr. Martin Alm,  tehnični direktor mednarodnega združenja EFPRA ter predstavnika podjetja Nestle, Szabo Gabor in Alfred Schösser.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami