Novice

Uspešno zaključen prvi kongres družbe KOTO z zanimivimi izsledki

  • 22. september 2017
  • Število ogledov: 1860
Uspešno zaključen prvi kongres družbe KOTO z zanimivimi izsledki

Dne 14. 9. 2017 je družba KOTO d.o.o., ob 70. obletnici delovanja podjetja, organizirala prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije, ki je potekal v Kongresnemu centru Brdo pri Kranju. 

Namen kongresa je bil ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog na svetu in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev v tej dejavnosti. Na kongresu so predavali predstavniki nacionalnih in mednarodnih inštitucij ter organizacij, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničujejo idejo krožnega gospodarstva. 

Izsledki kongresa kažejo na občutno pomanjkanje informacij med zainteresirano javnostjo in pogosto napačno razumevanje pojma »kafilerija«. Znanje, informacije in izmenjava mnenj so namreč pripeljali do ključnih ugotovitev:

  1. Čeprav kafilerije delujejo tiho in so pogosto »skrite« očem javnosti, je njihov obstoj nujen.

    Kafilerije namreč preprečujejo nastanek in širjenje bolezni med živalmi in  ljudmi, poleg tega pa pomembno prispevajo k učinkovitemu ravnanju z odpadnimi surovinami. Odsotnost kafilerij bi povzročila ekološko »bombo«, saj bi poleg nenadzorovanega širjenja bolezni, okolje močno okrnili tudi z odlagališči, ki bi že v štirih letih bila zapolnjena.

  2. Predpisi, ki obravnavajo prehransko industrijo ter ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi niso le nujno zlo, temveč so pomemben steber pri preprečevanju širjenja bolezni.

    Evropska in nacionalna zakonodaja, katerima sledi tudi družba KOTO, zagotavljata sledljivost in transparentnost na vsaki stopnji, strogo nadzorovano predelavo in proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi ukrepi na svetu.
    Kafilerijska dejavnost je že od samega začetka trajnostna panoga. S predelavo živalskih stranskih proizvodov se pridobijo surovine, za izdelavo izdelkov, ki jih uporabljamo v vsakdanjemu življenju (milo, kreme, gorivo, zdravila…). S tem kafilerije udejanjajo tudi koncept krožnega gospodarstva.

Družba KOTO je tako naredila prvi korak h krepitvi pomena in zavedanja o dejavnosti kafilerije v Sloveniji in opozorila na njeno ključno vlogo tako pri preprečevanju širjenja bolezni med ljudi in živali kot tudi v udejanjanju koncepta krožnega gospodarstva.


POVZETEK KONGRESA

Družba KOTO je največja kafilerija v Sloveniji, ki poskrbi za varen prevzem vseh živalskih stranskih proizvodov po celi državi in ustrezno predelavo v svojem proizvodnem obratu v Ljubljani. Tako ne nudi samo pomembne podpore slovenski predelovalni industriji, temveč ima tudi eno od ključnih vlog pri preprečevanju širjenja bolezni pri živalih in ljudeh.  
S kongresom je družba KOTO želela ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog na svetu in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev v tej dejavnosti. Na kongresu so predstavniki nacionalnih in mednarodnih inštitucij ter organizacij, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničujejo idejo krožnega gospodarstva.

V okviru prvega tematskega sklopa so predstavniki z Nacionalnega veterinarskega inštituta, Veterinarske fakultete in Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin predstavili bolezni in druge nevarnosti pri ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi ter predpise, ki uravnavajo ravnanje z njimi.

Dr. Tadej Malovrh je predaval o boleznih, ki se prenašajo iz živali na človeka oz. tako imenovanih zoonozah.
Dr. Tadej Malovrh je pri tem izpostavil številne bolezni, ki se prenašajo iz živali na človeka oz. tako imenovane zoonoze, o katerih je laični javnosti še vedno dostopno premalo informacij in predstavil nekaj učinkovitih načinov za preprečevanje zoonoz, med katerimi so tako skrb za lastno zdravje (učinkovit imunski sistem, preventivno cepljenje in protimikrobna zdravila) kot tudi skrb za higienično pripravo hrane, zagotavljanje zdravja živali in sledenje ustreznim predpisom. Slednjim se je posvetil mag. Ivan Ambrožič, ki je udeležence kongresa seznanil z zahtevno nacionalno in evropsko zakonodajo na področju zbiranja in predelave živalskih stranskih proizvodov ter izpostavil obveznosti in odgovornost tako nosilcev dejavnosti kot tudi pristojnih organov, ki izvajajo uradni nadzor. Ob zaključku prvega sklopa je še poudaril, da so »živalski stranski proizvodi pomembne surovine, katerih recikliranje v novem proizvodnem procesu zmanjša njihovo količino, poleg tega pa dobimo nove izdelke, ki so pomemben vir hranil za živali, so pomembni tehnični izdelki ali o vir energije« in tako napovedal drugi del kongresa. 

V drugem sklopu predavanj je predstavljena vloga kafilerije v gospodarstvu in njen prispevek v krožni ekonomiji. Dr. Martin Alm, tehnični direktor mednarodne organizacije EFPRA (European Fat Processors and Renderers Association), je poudaril pomembnost kafilerij v svetu, saj imajo ključno vlogo ne le pri varovanju zdravja ljudi in živali, temveč tudi v prehranski verigi. 

O pomembni vlogi kafilerije je predaval tudi dr. Martin Alm, tehnični direktor mednarodne organizacije EFPRA, ki združuje več kot 450 kafilerij v Evropi, med katerimi je tudi družba KOTO.
S proizvodnjo dragocenih surovin, ki so koristne v krmi, gnojilih, oleokoemičnih proizvodih ali biogorivih, kafilerije pomembno prispevajo k dodani vrednosti izdelkov in znižujejo stroške v proizvodnji. Evropska zakonodaja pri tem zagotavlja sledljivost in transparentnost na vsaki stopnji, nadzorovano predelavo in proizvodnjo z najvišjimi varnostnimi ukrepi. Primer take proizvodnje je predstavil Alfred Schloesser iz podjetja Nestle, kjer uporabljajo predelane živalske beljakovine za proizvodnjo hrane za hišne živali in sledijo, poleg že jasnim in visokim evropskim regulativam, še lastnim visokim zastavljenim standardom. Vse več pozornosti se namenja tujkom v surovini, svežini le-te, odgovornemu ravnanju dobaviteljev ter dobrobiti živali.  
O trajnosti in krožnosti ekonomije v Slovenji pa je spregovoril agrarni ekonomist dr. Aleš Kuhar, ki je analiziral stanje slovenskega agroživilstva in izpostavil pomemben prehod iz linearnega v krožno agroživilstvo ki vključuje tudi kafilerijsko dejavnost in nudi številne rešitve pri upravljanju prehranskega oskrbnega sistema. 

Strokovni del kongresa je zaključila mag. Ladeja Godina Košir, iniciatorka platforme Circular Change, ki spodbuja in povezuje projekte in podjetja, ki v svoje modele uvajajo principe krožnega gospodarstva. Pri tem je poudarila pomembnost tranzicije podjetij v krožno gospodarstvo in izpostavila primere uspešnih podjetij, ki že prispevajo h krožnemu gospodarstvu, med katerimi je tudi družba KOTO, ki to počne že 70 let.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami