Novice

Družba KOTO se je na Okoljskemu srečanju časnika Finance uvrstila v finale

  • 15. november 2017
  • Število ogledov: 1760
Družba KOTO se je na Okoljskemu srečanju časnika Finance uvrstila v finale

9. novembra 2017 je v Grand hotelu Union v Ljubljani potekalo že tradicionalno Okoljsko srečanje časnika Finance; letos pod naslovom  »Odličnost, inovativnost, in učinkovitost v praksi – okolju prijazni projekti v Sloveniji in tujini.«
Na srečanju vsako leto predstavljajo številne primere dobrih praks. Osrednje teme letošnjega srečanja so bile okoljska odličnost in program LIFE v Sloveniji, pametno mesto, izzivi energetske prenove obstoječih objektov, praktični izzivi trajnostnega razvoja na področju naprednih merilnih naprav, sodelovanje znanosti in gospodarstva, aktualni izzivi trajnostnega razvoja sistemov za daljinsko ogrevanje. 


Časnik Finance je skupaj z Eko skladom in Slovenskim okoljskim javnim skladom podelil nagrade v kategorijah:
  • Okolju prijazno podjetje
  • Okolju prijazen izdelek, postopek ali storitev
  • Mednarodno okoljsko partnerstvo

Družba KOTO se je v kategoriji Okolju prijazno podjetje predstavila z okolju prijaznimi postopki predelave živalskih stranskih proizvodov in bioloških odpadkov ter izpostavila ukrepe, ki so bili izvedeni za učinkovitejšo rabo energije. S stroškovno ugodnimi ukrepi smo namreč v podjetju, na letni ravni, dosegli prihranek v višini stroškov dela enega zaposlenega in znižali emisije CO2 za 254 ton. S tem smo dokazali, da že z majhnimi vložki v ukrepe učinkovite rabe v energetiki lahko dosežemo pomembne pozitivne ekonomske in okoljske učinke.
Skupaj z družbo Gorenje smo se uvrstili v finale in tako pridobili možnost za sodelovanje na mednarodnemu razpisu European Business Awards for the Environment

Več o družbi KOTO na Okoljskemu srečanju lahko preberete spodaj.
Vir: Finance, 6. 11. 2017
Povezava na prispevek  >>


V družbi KOTO si večino elektrike proizvedejo sami

V družbi KOTO so prepoznali učinkovito rabo energije kot ključni ukrep energetske politike za povečanje konkurenčnosti podjetja, zato so v prejšnjem letu izvedli obsežen energetski pregled in določili ključne rešitve za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in povečanje deleža obnovljivih virov energije.

Med ukrepi za učinkovito rabo energije so preureditev razvoda ogrevanja na bioplinski postaji, izolacija ventilov in druge opreme v kotlovnici in podpostajah, podaljšanje obratovanja enote za soproizvodnjo toplote in električne energije in obnova plinskega motorja kogeneracije. Dograjujejo utilizator dimnih plinov, s takšno naložbo lahko prihranijo štiri odstotke vhodne energije pri delovanju kotla za proizvodnjo pare, kar pomeni zmanjšanje porabe zemeljskega plina za 49 tisoč standardnih kubičnih metrov na leto oziroma letni prihranek energije 463 megavatnih ur.

Največja naložba v čistilno napravo

Poleg tega so nadgradili in povečali volumen biofiltra, zamenjali biofiltrski vložek, optimizirali biološko čistilno napravo za odpadne vode, posodobili so njen nadzorni sistem in zmanjšali uporabo kemikalij glede na predelano onesnaženo vodo. Naložba v izboljšano avtomatizacijo postopka biološke čistilne naprave je letošnja največja naložba.
S stroškovno ugodnimi ukrepi so na letni ravni dosegli prihranek v višini stroškov dela enega zaposlenega in zmanjšali izpuste ogljikovega dioksida za 254 ton. »S tem smo dokazali, da lahko že z majhnimi vložki v ukrepe učinkovite rabe v energetiki dosežemo pomembne pozitivne ekonomske in okoljske učinke,« so zapisali.

Industrijska bioplinarna

V lastni industrijski bioplinski napravi proizvedejo 84,4 odstotka porabljene električne energije. V napravi predelujejo odpadke iz urbanega okolja, živilske industrije, gostinstva, trgovske dejavnosti in gospodinjstev. Bioplin izkoriščajo v kogeneraciji, toploto iz obnovljivih virov večinoma izrabijo za proizvodnjo pare in ogrevanje prostorov. Posebnost postopka je v povezavi z drugimi tehnološkimi procesi v podjetju, kar so omogočili z lastnim razvojem predpriprave surovin za bioplin in s tehnološko povezavo na biološko čistilno napravo. Proizvodnjo bioplina in električne energije so v zadnjih letih z optimizacijo ob stabilnem procesu povečali za 15 odstotkov. V zadnjih letih proizvedejo na leto od 1,8 do 1,9 milijona kubičnih metrov bioplina in med 3.800 in štiri tisoč megavatnih ur električne energije, prihranijo pa 1.709 ton ogljikovega dioksida.

Drugi okoljski ukrepi

Z biofiltrom čistijo zrak, ki nastaja v objektih za predelavo živalskih stranskih proizvodov in pri mehanskem čiščenju odpadne vode. Zbirajo tudi odpadna jedilna olja, jih očistijo in prodajo proizvajalcem biodizla. Z razvojnimi evropskimi projekti SaltGae in AlgaeBioGas demonstrirajo tehnologije čiščenja odpadne vode z mikroalgami, potencialne biomase prihodnosti, so še zapisali v družbi KOTO.

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami