Novice

[ZAPOSLITEV] V družbi KOTO iščemo nove okrepitve

 • 8. marec 2018
 • Število ogledov: 2951
[ZAPOSLITEV] V družbi KOTO iščemo nove okrepitve
V družbi KOTO iščemo nove okrepitve. V svoje vrste vabimo sodelavca (M/Ž), željnega novih izzivov, za opravljanje del in nalog delovnih mest finančno računovodskega referenta (m/ž) in komercialnega referenta (m/ž)V kolikor se prepoznate v spodnjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom  najkasneje do 19.3.2018 na elektronski naslov nadja.sager@koto.si ali po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovska služba.

FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT (M/Ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

Glavne naloge:

 • Dela in naloge pri prevzemu surovine in proizvodov (knjiženje/tehtanje) –  po vrstah surovine ter s tem v zvezi vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentacije.
 • Izdelava dnevnih, tedenskih, mesečnih oz. občasnih poročil po vrsti in količini surovin.
 • Priprava potrebne dokumentacije za vso odpremo iz proizvodnje, kot tudi priprava dokumentacije odpadkov.
 • Vodenje vse ostale potrebne dokumentacije (komercialne in za potrebe UVHVVR).
 • Priprava potnih nalogov za osebna službena vozila in s tem v zvezi vodenje vseh potrebnih evidenc.
 • Obdelava, pregled in knjiženje potnih stroškov.

Ostala dela in naloge po potrebi:

 • Knjiženje in kontrola prejetih domačih in tujih računov, transakcijskih računov in dokumentov drugih izvedenih transakcij
 • Vodenje blagajniškega poslovanja.
 • Izvajanje medsebojnih in verižnih kompenzacij, priprava podatkov za multikompenzacije.
 • Ažuriranje in kontrola šifranta poslovnih partnerjev.
 • Izterjava terjatev (rednih, obresti).
 • Obračun in knjiženje zamudnih obresti in kontrola prejetih obračunov zamudnih  obresti in njihovo knjiženje.
 • Knjiženje predlogov za odpise in prevrednotenja.
 • Vodenje in ažuriranje registra osnovnih sredstev in obračun  amortizacije.
 • Sodelovanje pri pripravi podatkov za potrebe vodenja raznih projektov.
 • Spremljanje in zagotavljanje usklajenosti med analitičnimi konti in konti glavne knjige.
 • Priprava in sodelovanje pri inventuri.
 • Priprava podatkov za zunanje institucije (revizorje, inšpektorje, statistiko in druge).
 • Vsebinska kontrola prejete in izdane dokumentacije.
 • Skrb za ustrezno arhiviranje dokumentov .
 •  Opravljanje ostalih potrebnih spremljajočih  del in nalog po navodilih nadrejenega.

 

KAJ PRIČAKUJEMO

 • Kandidata s V. stopnjo izobrazbe - ekonomski tehnik ali poklic druge ustrezne smeri.
 • Poznavanje slovenskih računovodskih standardov.
 • Zaželene delovne izkušnje/znanje s področja financ in računovodstva.
 • Odlično znanje MS Office (Excel, Word, E-pošta, Internet).
 • Numerične sposobnosti in sistematičnost.
 • Natančnost in zanesljivost pri delu.
 • Sposobnost dela v skupini.
 • Poznavanje okoljske zakonodaje predstavlja prednost za zaposlitev.

 

KAJ NUDIMO

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev.
 • Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje.
 • Stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.


KOMERCIALNI  REFERENT (M/Ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • Opravljanje splošnih administrativno komercialnih del za potrebe komerciale.
 • Knjiženje prevzetih surovin.
 • Priprava  in obdelava komercialne in ostale potrebne dokumentacije ter priprava faktur.
 • Kontaktiranje s poslovnimi partnerji ter usklajevanje in koordiniranje dela z ostalimi sektorji, oddelki in službami v družbi.
 • Izdelava različnih analiz, poročil ter evidenc za potrebe komerciale.
 • Vodenje evidenc in urejanje arhiva.
 • Pomoč komercialistom pri vodenju in urejanju dokumentacije,  organizaciji transportov in odpreme ter pri pripravi operativnih planov prodaje in nabave.
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb, pogodb in ostalih dokumentov.

 

KAJ PRIČAKUJEMO

 • Kandidata s V. stopnjo izobrazbe – ekonomski tehnik, komercialni tehnik  ali poklic druge ustrezne smeri.
 • Odlično znanje dela MS Office (Excel, Word, E-pošta, Internet).
 • Pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
 • Zaželeno poznavanje informacijskega sistema za ravnanje z odpadki – IS odpadki.
 • Komunikativnost.
 • Natančnost in zanesljivost pri delu.
 • Sposobnost dela v skupini.
 • Poznavanje okoljske zakonodaje ter delovne izkušnje s področja komerciale predstavljajo prednost za zaposlitev.

 

KAJ NUDIMO

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev.
 • Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje.
 • Stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami