Novice

[ZAPOSLITEV] VODJA KADROVSKE SLUŽBE

 • 23. julij 2018
 • Število ogledov: 3670

KOTO d.o.o. Ljubljana,
vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov energije, v svoje vrste vabi  novega sodelavca (M/Ž), željnega novih izzivov,  za opravljanje del in nalog delovnega mesta

VODJA KADROVSKE SLUŽBE (M/Ž)

Delovno mesto ima v podjetju strateško funkcijo, saj bo pomembno prispevalo k uresničevanju strateških razvojnih načrtov podjetja. Zavedamo se, da je razvoj kadrov in njihovih kompetenc kapital podjetja in naložba v prihodnost.OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Vodenje in organizacija dela kadrovske službe in področja človeških virov za celotno družbo.
 • Vodenje kadrovsko – izobraževalnih postopkov (postopki zaposlovanja, odpovedi pogodb o zaposlitvi, izobraževanja zaposlenih, zdravniški pregledi, invalidski postopki…).
 • Vodenje postopkov nagrajevanja, razvoja kadrov, motiviranja zaposlenih.
 • Vodenje postopkov sprememb organizacije dela.
 • Sodelovanje pri pripravi planov poslovanja družbe za področje človeških virov.
 • Sodelovanje pri strateškem načrtovanju in razvoju poslovanja družbe.
 •  Pomoč poslovodstvu družbe pri sprejemanju  poslovnih odločitev s področja človeških virov.
 • Skrb za implementacijo zakonodajnih zahtev s področja delovno pravne zakonodaje (priprava internih aktov, pravilnikov, navodil).
 • Vodenje vse potrebne zakonsko predpisane dokumentacije za potrebe izvajanja kadrovskih postopkov.
 • Priprava različnih kadrovskih poročil in analiz tako za potrebe družbe, kot tudi za zunanje institucije.
 • Sodelovanje in usklajevanje nalog med poslovodstvom in drugimi področji oziroma organizacijskimi enotami.

PRIČAKUJEMO:

 •  kandidata z univerzitetno ali visokošolsko strokovno izobrazbo ustrezne družboslovne usmeritve (diplomant kadrovskega managementa, prava, organizacije dela ipd.),
 • z najmanj 6 let delovnih izkušenj na področju managementa človeških virov,
 • z dobrim poznavanjem delovno pravne zakonodaje in inovativnim razmišljanjem,
 •  z dobrim poznavanjem MS Office (Word, Excel, Power Point,…),
 • z aktivnim znanjem enega svetovnega jezika,
 • kandidata, ki ga veseli delo z ljudmi, ki je komunikativen, samoiniciativen, proaktiven, ima odlične vodstvene in organizacijske  sposobnosti,  sposobnost za samostojno in timsko delo, ki je natančen, odgovoren, odziven in visoko motiviran za opravljanje navedenega dela.

KAJ NUDIMO:

 •  Zaposlitev za nedoločen čas, s 6 - mesečnim poskusnim obdobjem.
 •  Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje.
 • Stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Delovanje v panogi, ki pospešeno pridobiva na veljavi in pomembnosti za gospodarstvo.
 • Urejeno delovno okolje, kjer vsako mnenje šteje in kjer se sliši vsaka ideja.

 

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, ste vabljeni, da oddate prijavo  skupaj z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na:
- elektronski naslov: nadja.sager@koto.si ali
- po redni pošti na naslov družbe KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000  Ljubljana, Kadrovska služba

Rok za prijavo: 15. 8. 2018

 

 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami