Novice

Obvestilo o informacijah javnega značaja

  • 23. avgust 2016
  • Število ogledov: 1393

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je stopil v veljavo 17. 4. 2014, družba KOTO d. o. o. na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov uprava@koto.si ali preko navadne pošte na KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d. o. o., Ljubljana, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Objava po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve >>

Objava po 12. odstavku 10. a člena

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d. o. o. >>

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe KOTO d. o. o.

Člani nadzornega sveta v letu 2015 niso prejeli nobenih izplačil ali prejemkov.

Informacije o izplačilih zaposlenim

V skladu s točko 4.3 Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, družba KOTO d.o.o. na tem mestu objavlja priporočene informacije o realizaciji plačil iz točke 4.2.2 navedenega akta.

Izplačilo regresa

Družba KOTO d. o. o., je skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/2013) in skladno z določili Kolektivne pogodbe za tekstilne, oblačilne, usnjarske in usnjarsko – predelovalne dejavnosti dne 7.6.2016 zaposlenim izplačala regres za letni dopust v višini 800,00 EUR bruto.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami