Novice

[KONGRES] Program 2.kongresa družbe KOTO: OBVLADOVANJE SPREMEMB V TRADICIONALNIH PANOGAH

  • 4. september 2018
  • Število ogledov: 2371

11. septembra bo v kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal 2. kongres družbe KOTO z naslovom »Obvladovanje sprememb v tradicionalnih panogah«, kjer bomo spregovorili o ključnih izzivih, s katerimi se podjetja v tradicionalnih panogah soočamo, kakšne spremembe nas čakajo in kako jih najbolje obvladati.

 8:00 - 8:30
 
 Prihod udeležencev in registracija
 
 8:30 - 9:00
 
 Uvod: Trendi v kafileriji |  Matej Resnik, direktor družbe KOTO
 
»Nevidna« industrija kafilerije je skozi desetletja doživela številne spremembe, ki so močno vplivale na razvoj in procese dela, kakovost izdelkov ter ne nazadnje tudi na zakonodajo. Pri tem se je izkazala nepogrešljiva  vloga kafilerij v skrbi za varnost zdravja ljudi in živali ter okolja, njeni proizvodi pa kot pomemben doprinos v  krožnem gospodarstvu. V sedmih desetletjih delovanja se je s takšnimi spremembami soočila tudi družba KOTO; zahteve po višji kakovosti surovine, posodobitve in modernizacija delovnih procesov, skrb za okolje in vključevanje širše okolice v svoje delovanje predstavljajo le nekaj izzivov, ki zahtevajo korenite spremembe tudi v eni od najbolj tradicionalnih panog.
 
 9:00 - 9:30
 
Digitalni poslovni model v tradicionalni panogi |  Gašper Fečur, New Frontier Group
 
Digitalni poslovni modeli predstavljajo nove pristope v poslovnem svetu, saj temeljijo na spremembah storitev in produktov, ki se zaradi digitalizacije spreminjajo, hkrati pa omogočajo strankam  drugačno izkušnjo/interakcijo. Kakšne so priložnosti na poti do takšnih sprememb in katere ovire jih pri tem spremljajo? Pregledali bomo primere dobrih praks po svetu, ki že nakazujejo smernice za spremembe - tudi v tradicionalnih panogah.
 
 9:30 - 10:10 
 
Spremembe in posledice modernizacije v mesno predelovalnih obratih  |  Doc. dr. Aleš Kuhar, Biotehniška fakulteta, UL
 
Mesnopredelovalna industrija je soočena z izrazitimi konkurenčnimi pritiski, ki se stalno zaostrujejo. Prav tako tudi zahteve potrošnikov, trgovine, dobaviteljev in države terjajo stalne prilagoditve in agilnost podjetij. Kaj se dogaja v mesnopredelovalni panogi in dobaviteljskih kmetijskih sektorjih v Sloveniji? Kako obvladujejo zahtevne razmere in kakšne so razvojne perspektive? Najuspešnejša podjetja poslujejo po najsodobnejših organizacijskih modelih in uporabljajo vrhunsko procesno tehnologijo z intenzivnim vključevanjem digitalizacije in avtomatizacije. Katere od obstoječih možnosti predstavljajo realne priložnosti za slovensko mesnopredelovalno industrijo?
 
 10:10 - 10:30
 
Odmor za kavo
 
 10:30 - 11:00
 
Fosfor – strateško hranilo v agro-ekosistemu, skrito v odpadnih vodah | Doc. dr. Rok Mihelič, Biotehniška fakulteta, UL
 
Zaloge fosforja, enega od glavnih rastlinskih hranil, se z vse večjo kmetijsko proizvodnjo izčrpavajo, velike količine pa končajo na komunalnih čistilnih napravah v blatu (gošči). Kakšne so tehnološke možnosti ekstrakcije fosforja iz odpadnih vod in pripravo alternativnih mineralnih ali organo-mineralnih fosfatnih gnojil za kmetijstvo? Je vizija vzpostavitve krožnega gospodarstva med komunalno in kmetijsko dejavnostjo realna?
 
 11:00 - 11:45
 
I. Nevarnosti in posledice nelegalno odloženih živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) v naravi  | Dr. Martin Dobeic, Veterinarska fakulteta, UL
 
Nelegalno in neustrezno odloženi živalski stranski proizvodi predstavljajo zdravstvena in okoljska tveganja za ljudi, živali, zemljo, vodo in celotno okolje, saj lahko predstavljajo tveganja za širjenje bolezni z divjimi živalmi, psi in mačkami, tekočine iz trupov onesnažujejo oz. kontaminirajo podtalnico in površinske vode, so medij za razmnoževanje glodavcev in insektov ter izjemen vir smradu, zaradi česar se degradira širše okolje. 
 
II. Občina Kidričevo kot primer dobre prakse pri ravnanju z živalskimi stranskimi proizvodi 
Občina Kidričevo je bila prva v Sloveniji, ki je omogočila svojim občanom brezplačen prevzem živalskih stranskih proizvodov in tako znatno pripomogla k varovanju zdravja ljudi, živali in okolja. 
 
 Z nami bo tudi predstavnik UVHVVR dr. Ivan Ambrožič.
 
 11:45 -12:15
 
Vodenje v času sprememb   | Mag. Ana Šušteršič, Talents management institute
 
Vodenje v času sprememb, hitrega razvoja in blaginje je drugačno kot v času krize in kot je bilo v preteklosti. Kakšne so razlike med sodobnim in tradicionalnim vodenjem?  Delo in trud namreč nista več vrednota sama po sebi, saj ne gre več zgolj za preživetje, temveč za smisel in vrednote. Zaposleni  želijo  več -  v delu iščejo smisel in neprestan napredek, vse to pa zahteva povsem drugačne modele vodenja, ki jih v številnih podjetjih še vedno niso usvojili. 
 
 12:15
 
 Zaključek dogodka in pogostitev

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami