Novice

Uspešno zaključen že drugi kongres družbe KOTO

Obvladovanje sprememb v tradicionalnih panogah

  • 20. september 2018
  • Število ogledov: 2271
Uspešno zaključen že drugi kongres družbe KOTO

Dne 11. 9. 2018 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal že drugi strokovni kongres družbe KOTO. Letošnja rdeča nit kongresa so bile spremembe in izzivi, s katerimi se srečujemo podjetja v tradicionalnih panogah. 
Na kongresu z naslovom »Obvladovanje sprememb v tradicionalnih panogah« smo spregovorili o trendih in novostih na področju mesnopredelovalne industrije, priložnostih na področju komunalne dejavnosti in težavah, ki se v tovrstnih panogah pojavljajo. Pri tem so predavatelji izpostavili tako negativne kot tudi pozitivne posledice, ki jih s seboj prinašajo spremembe – na delovne procese in poslovanje, odnose z zaposlenimi, pa tudi na okolje in zdravje.
Izsledki kongresa so enotni - klasična oblika organiziranosti podjetja ni dovolj, da bi lahko podjetje sledilo sodobnim trendom. Pred nami so nova znanja, tehnologije in izzivi, ki jih bodo morala obvladati prav vsa podjetja, tudi tista z najbolj tradicionalnimi panogami;

1.Razvoj informacijskih tehnologij in procesov spodbujajo nove poslovne priložnosti, inovacije in oblikovanje novih poslovnih modelov.

Podjetja v tradicionalnih panogah bodo morala sprejeti nove načine dela, saj lahko z avtomatizacijo in digitalizacijo procesov izkoristijo hitrejše delo, pocenitev procesov, zagotovijo večjo varnost (tako proizvodov kot tudi svojih zaposlenih) in imajo poenostavljen nadzor nad svojimi stroški. Inovacije in spremembe v organizaciji dela pa ne vplivajo le na ugodno poslovno okolje temveč imajo pomembno vlogo tudi pri zagotavljanju večje varnost pri varovanju zdravja ljudi, živali in okolja ter omejevanju in preprečevanju izčrpavanja naravnih virov.

Vodstvo mora spodbujati stalno prilagajanje, učenje in nenehen napredek podjetja, pri tem pa ima pomembno vlogo obnašanje zaposlenih in njihova motivacija, saj so zaposleni tisti, ki se s spremembami soočijo prvi. Vodje morajo zato ustvarjati vzdušje, v katerem bodo ljudje razumeli, da so spremembe del procesa in ne enkratni dogodek. Namreč, uspešnost spreminjanja podjetja je odvisna od številnih dejavnikov , učinkovito obvladovanje sprememb pa je odvisno od načina vodenja podjetja.


Povzetek kongresa

V uvodnem predavanju je direktor družbe KOTO Matej Resnik predstavil trende v kafileriji tako na domačem kot tudi na širšem evropskem trgu in opozoril na težave z nečistočami, ki se pojavljajo pri zbiranju živalskih stranskih proizvodov. Slednje bo potrebno preurediti, saj beležimo visoko vsebnost plastike v materialu, ki povzroča tehnične težave v procesu predelave in slabšo kvaliteto surovine za nadaljnjo proizvodnjo; vse bolj pa se pojavlja tudi povpraševanje po specializirani proizvodnji, kar bo vplivalo tako na spremembe v organizaciji dela v kafileriji kot tudi pri njenih dobaviteljih. Ob koncu je predstavil še aktualno dogajanje na  podpornih procesih kafilerije in opozoril na pomanjkanje predelovalnih kapacitet na področju proizvodnje bioplina ter zbiranja in predelave muljev, kar s seboj prinaša številne negativne posledice. 

Sledilo je predavanje o spremembah in posledicah modernizacije v mesnopredelovalnih obratih, in sicer v nekoliko drugačni obliki, saj se je dr. Aleš Kuhar na kongres vključil  v »video obliki«. V prvem delu predavanja je predstavil trende v oskrbnih verigah – reje živali in opozoril na dolgoročno izredno neugodne trende, kljub visoki porasti prireje mesa v preteklih štirih letih. Sledil je pregled mednarodne trgovine in samooskrbe ter stanja v mesnopredelovalni industriji. V sklepnem delu predavanja je izpostavil pomembno vlogo modernizacije v mesni industriji in ključna jedra za razvoj, ki vključujejo avtomatizacijo in digitalizacijo procesov, razvoj novih blagovnih znamk ter živalske stranske proizvode.

Dr. Rok Mihelič je predstavil tehnološke možnosti ekstrakcije fosforja.

Modernizacija in inovacije pa prinašajo nove priložnosti tudi na področju kmetijstva. Dr. Rok Mihelič je pregledal tehnološke možnosti ekstrakcije fosforja, katerega zaloge so sicer že močno izčrpane,  iz odpadnih voda ter načine za pripravo alternativnih fosfatnih gnojil v kmetijstvu. Vzpostavitev krožnega gospodarstva med komunalno in kmetijstvo dejavnostjo predstavlja eno od učinkovitejših rešitev, ki bi lahko znatno izboljšala snovno in energetsko učinkovitost, zmanjšala odvisnost od eksternih virov in pripomogla k bolj zdravemu in čistemu okolju.

Dr. Martin Dobeic,je izpostavil težave z nelegalno odloženimi živalskimi stranskimi proizvodi v naravi.
Predvsem slednjemu pa  se je na kongresu posvetil dr. Martin Dobeic, ki je izpostavil težave z nelegalno odloženimi živalskimi stranskimi proizvodi v naravi (ŽSP), ki predstavljajo zdravstvena in okoljska tveganja za ljudi, živali, zemljo, vodo in celotno okolje. Posledice kot so širjenje bolezni, zastrupitve, kontaminacija tal, onesnaževanje zraka, prekomeren razvoj insektov in glodavcev vodijo do degradacije okolja, zato so se številne komunale po Sloveniji odzvale z ukrepi, ki bi zmanjšali število odloženih ŽSP v naravi - med njimi tudi v Občini Kidričevo. Direktor občinske uprave Kidričevo Damjan Napast je podal primer dobre prakse, saj so kot prvi v državi omogočili svojim občanom brezplačen prevzem ŽSP v zbirnem centru. Dobri praksi so sledile številne komunale po Sloveniji. Ob zaključku predavanja je mag. Ivan Ambrožič z Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) podal odgovore na nekaj ključnih vprašanj  glede bolezni živali, ki se širijo v zadnjem obdobju in pojasnil postopek ravnanja v primeru najdb in prijav nelegalno odloženih ŽSP.

Kongres je zaključila psihologinja mag. Ana Šušteršič, ki je predstavila človeški vidik na spremembe in njihovih posledic v tradicionalnih panogah. Slednje namreč ne vplivajo le na procese dela in okolje, temveč v prvi vrsti na ljudi, ki v teh panogah delujejo. Tradicionalne oblike vodenja zaposlenih niso več učinkovite, zato se bodo morali vodje naučiti novih, sodobnih načinov vodenja in komunicirati z zaposlenimi tako, da bodo spremembe razumeli, jih sprejemali in udejanjali.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami