Novice

Živilsko predelovalna industrija, v teh razmerah, strateškega pomena za državo

  • 19. marec 2020
  • Število ogledov: 1151
Posredujemo obvestilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o pomenu živilsko predelovalne industrije v času epidemije novega koronavirusa Covid-19 in naši ključni vlogi pri preskrbi prebivalcev Slovenije s hrano. 

"Živilsko predelovalna industrija je v času epidemije novega koronavirusa Covid-19 ključna pri preskrbi prebivalcev Slovenije s hrano. Prav v času epidemije potrebujemo varno in kakovostno hrano, zato moramo stopiti skupaj in kupovati hrano od slovenskih kmetov in slovenske živilske industrije.

Živilsko predelovalna industrija je v tem času strateškega pomena za državo, saj skrbi za polne police varnih in kakovostnih prehranskih izdelkov in živil. Prav oni zagotavljajo redno oskrbo trgovin, ki ostajajo odprte kljub temu, da je javno življenje v Sloveniji praktično zastalo. Prav tako je živilsko pridelovalna industrija tista, ki v najvišjem odstotku oskrbujejo s hrano zdravstvene ustanove in domove za upokojence.

V tem času se v javnosti pojavlja pobuda za zaustavitev vse proizvodnje v Sloveniji. Uresničitev take pobude bi bila zelo škodljiva za samo živilsko predelovalno industrijo, kot tudi za slovensko kmetijstvo. Živilsko predelovalna industrija je specifična, saj proizvodnje ni moč premakniti v čas, ko v Sloveniji ne bo več virusa. Vsi zaposleni v živilsko pridelovalni industriji še naprej, kljub epidemiji, opravljajo delo, ker se zavedajo kako katastrofalne posledice bi imelo zaprtje proizvodenj, ki oskrbujejo slovenske prebivalce s hrano. Poudariti velja, da je prav Živilsko pridelovalna industrija tista, ki v največji meri dobavlja živila v blagovne rezerve države Slovenije.

Zaposleni v živilsko predelovalni industriji se zavedajo, da s svojim delom pripomorejo k temu, da prebivalci Slovenije, kljub samoizolaciji ne bodo ostali brez osnovnih prehrambnih živil. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano tako poziva vse prebivalce Slovenije, da stopimo skupaj, saj nas naše kmetijstvo in slovenska živilsko predelovalna industrija potrebujejo."

 

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

 


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami