Predstavitev

Poslanstvo

Družba KOTO skladno z najvišjimi ekološkimi in higienskimi standardi zagotavlja zbiranje in predelavo surovin in odpadkov biološkega in živalskega izvora, ki jih predela v proizvode, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju družbe in okolja v katerem deluje. Naše rešitve in produkti pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva in našimi deležnikom pomembno olajšajo zasledovanje njihovih ekonomskih, socialnih in okoljskih politik.

Pri izvajanju svojih dejavnosti ohranjamo svoj moto: TRADICIJA SOŽITJA Z NARAVO.


Vizija

Vsi zaposleni nenehno razvijamo rešitve za naše partnerje, ki bodo zaradi kvalitete, prilagodljivosti in inovativnosti najboljše v Sloveniji. Do leta 2019 bomo postali rentabilnejši s ciljem dosegati najmanj 7% donosnost na kapital in letni EBITDA v višini najmanj 3,2 mio EUR.


Vrednote

Organizacijske: kakovost, odgovornost, timski duh in okoljska ozaveščenost.

Vrednote zaposlenih: strokovnost, poštenost, integriteta, samoiniciativnost, inovativnost, spoštovanje vsakega posameznika, spoštovanje virov podjetja, zdravje in varnost pri delu, jasna in odkrita komunikacija.

 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami