Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

 

KOTO d.o.o. Ljubljana je vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni smo tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov. V KOTO združujemo stabilnost poslovanja in usmerjenost v razvoj. Odgovornost do zaposlenih nas zavezuje k zagotavljanju pogojev, ki omogočajo delo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, kar vključuje tudi ustrezno nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih ter možnosti za razvoj kariere in osebnostni razvoj. 

V svoje vrste vabi nove sodelavke in sodelavce, željne novih izzivov. 

 

TEHNOLOG V PROIZVODNJI

Vaše ključne naloge in zadolžitve:

 • spremljanjem tekoče proizvodnje in zagotavljanje optimalnega obratovanja;
 • ugotavljanje in odprava napak in odstopanj  v postopkih predelave ter reševanje tehnoloških motenj v proizvodnji;
 • spremljanje vseh zakonodajnih (veterina, okolje) in komercialnih zahtev predelave odpadkov in usmerjanje proizvodnje skladno s temi zahtevami;
 • oblikovanje rešitev in postopkov pri uvajanju novih tehnologij in delovnih procesov;
 • testiranje novih potencialnih surovin za predelavo;
 • izbor ustreznih metod in tehnik normiranja ter določitev enotne metodologije; 
 • usmerjanje, izdelovanje in uvajanje rešitev za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti;  
 • sodelovanje pri reševanju reklamacij, ugotavljanje vzrokov slabe kakovosti ter sodelovanje pri odpravi;
 • sodelovanje v razvojno - raziskovalnih skupinah.

Profil, ki ga iščemo:

 • VII ali VI. st. izobrazbe živilske, strojne ali druge sorodne smeri
 • poznavanje tehnološko-proizvodnih procesov in sistemov ISO in HACCP sistemov
 • razvite digitalne digitalne kompetence;
 • znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2.

Pri sodelavcih cenimo sposobnost timskega dela, fleksibilnost, večopravilnost, strokovnost, vztrajnost, inovativnost in medsebojno spoštovanje. 

 

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2021 je regres znašal 2.000 €, božičnica 2.100 €);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • veliko možnosti za dodatno izobraževanje ter osebni in strokovni razvoj;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da oddate svojo prijavo na POVEZAVI 

Rok za prijavo: 4.7.2022


ANALITIK PLANER

 

Vaše ključne naloge in zadolžitve:

 

 • spremljanje in analiziranje poslovanja in stroškov podjetja;
 • priprava letnih poslovnih načrtov družbe in procesov;
 • oblikovanje predlogov metodologij za izdelavo poslovnih načrtov;
 • vzpostavitev in spremljanje ključnih kazalnikov poslovanja podjetja, posameznih področij/ organizacijskih enot ter uspešnosti projektov;
 • vodenje in optimiziranje sistema upravljanja s podatki;
 • izdelava mesečnih, periodičnih in letnih analiz, poročil, investicijskih in drugih projektov;
 • redno kontroliranje procesov, programov in poročil;
 • izdelava raznih simulacij za vodstvo podjetja za zagotavljanje strokovnih podlag za odločanje;
 • izdelava predkalkulacij in kalkulacij;
 • pomoč pri razvijanju in uresničevanju finančnih strategij in procesov;
 • oblikovanje in sodelovanje pri izvajanju raznih standardov;
 • sodelovanje z zunanjimi inštitucijami;
 • ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Profil, ki ga iščemo:

 

 • VII ali VI. st. izobrazbe ekonomske, finančne ali druge sorodne smeri;
 • 3 ali 4 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • dobro razvite digitalne kompetence in izkušnje z delom v ERP sistemih;
 • želja po uporabi sodobnih tehnologij poslovnega poročanja (BI sistemi);
 • znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2.
Iščemo osebo, ki se ne boji novih izzivov in ima željo po strokovnem razvoju. Pri sodelavcih cenimo fleksibilnost, strokovnost, vztrajnost, inovativnost, etičnost in medsebojno spoštovanje. 

Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke, ki 

 • poznavajo zakonodajo področja;
 • imajo znanje s področja analitike poslovanja;
 • imajo izkušnje v proizvodnem podjetju.

Kaj nudimo:

 

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2021 je regres znašal 2.000 €, božičnica 2.100 €);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • veliko možnosti za dodatno izobraževanje ter osebni in strokovni razvoj;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da oddate svojo prijavo na POVEZAVI 

Rok za prijavo: 4.7.2022


 

STROKOVNJAK FINANC IN RAČUNOVODSTVA

 

Vaše ključne naloge in zadolžitve:

 • knjiženje in kontrola pravilnosti evidentiranja vseh poslovnih dogodkov;
 • vodenje glavne knjige;
 • izvajanje in nadzor plačilnega prometa;
 • usklajevanje odprtih postavk ter strokovna podpora pri upravljanju terjatev (zavarovanja, izterjave, vlaganje izvršb);
 • davčno načrtovanje in zagotavljanje skladnosti z davčnimi predpisi ter priprava davčnih obračunov;
 • finančno spremljanje investicijskih projektov;
 • sodelovanje pri izvajanju revizije in kontrole računovodskih in finančnih procesov;
 • sodelovanje pri izdelavi načrtov;
 • spremljanje in vpeljava novih trendov in metod na področju FRS;
 • priprava analiz in poročil za potrebe službe in poslovodstva.
   

Profil, ki ga iščemo:

 • VII ali VI. st. izobrazbe ekonomske, finančne ali druge sorodne smeri;
 • 3 ali 4 leta delovnih izkušenj na primerljivem delovnem mestu;
 • razvite digitalne kompetence;
 • znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2.
   
  Prednost pri izbiri bodo imeli/e kandidati/ke s poznavanjem SRS, davčne zakonodaje in izkušnjami v proizvodnem podjetju. Iščemo osebo, ki se ne boji novih izzivov in ima željo po strokovnem razvoju. Pri sodelavcih cenimo sposobnost timskega dela, fleksibilnost, večopravilnost, strokovnost, vztrajnost,
  inovativnost in medsebojno spoštovanje.
   

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2021 je regres znašal 2.000 €, božičnica 2.100 €);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • veliko možnosti za dodatno izobraževanje ter osebni in strokovni razvoj;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da oddate svojo prijavo na POVEZAVI 

Rok za prijavo: 4.7.2022

 

 

VZDRŽEVALEC II

 

Vaše ključne odgovornosti:

 • preventivno in kurativno vzdrževanje strojev in naprav;
 • zamenjava iztrošenih delov ter ugotavljanje vzrokov okvare;
 • (re)konstrukcija sredstev, strojenj in rezervnih delov;
 • sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev in naprav;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb za urejenost delovnega mesta.

Vaš profil: 

 • IV. ali III: strojna ali druga ustrezna smer;
 • 1 ali 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • samostojno delo z računalnikom (MS Office, internet);
 • znanje angleškega jezika  - raven A2;
 • izpit B kategorije;
 • tehnična znanja s področja vzdrževanja strojev in naprav;
 • poznavanje varne uporabe orodij in naprav;
 • sposobnost timskega dela; prilagodljivost, fleksibilnost in večopravilnost; sposobnost reševanja problemov; obvladovanje sprememb; ročne spretnosti in splošna telesna pripravljenost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki so usposobljeni za varjenje in ki imajo izpit za viličarja.

 

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas z 2-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2021 je regres znašal 2.000 €, božičnica 2.100 €, regres 2022 bo izplačan v višini Povprečne mesečne bruto plače RS);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • veliko možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje; 
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Vabimo vas, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov anita.colic@koto.si. Prijave zbiramo do zapolnitve delovnih mest.

 

PROIZVODNI DELAVEC I in II (m/ž) 

 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • opravljanje proizvodnih delovnih operacij;
 • pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela;
 • obdelovanje in predelava surovin in materialov;
 • izvajanje faz dela po predpisanih tehnoloških navodilih, s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta;
 • po potrebi občasno vzdrževanje zunanje okolice podjetja;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 

 • za PROIZVODNI DELAVEC I:  III. ali IV. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna sme
 • za PROIZVODNI DELAVEC II:  II. ali III. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna smer

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s:

 • najmanj eno-letnimi delovnimi izkušnjami;
 • opravljenim izpitom za viličarja (zaželeno);
 • z opravljenim tečajem za težko gradbeno mehanizacijo (zaželeno);
 • sposobnostjo timskega dela in reševanja problemov;
 • zmožnostjo prilagodljivosti, fleksibilnosti in večopravilnosti;
 • pozitivno naravnanostjo do sprememb in stalnih izboljšav;
 • ročnimi spretnostmi, tehnična naravnanost in splošna telesna pripravljenost.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in kolektivno dodatno zdravstveno zavarovanje 
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na elektronski naslov anita.colic@koto.si. 
Prijave zbiramo do zapolnite delovnih mest.

 

 

 

 

 


Ključne naloge in odgovornosti: 

INFORMATIVNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLITEV

RadDatePicker
Open the calendar popup.

* Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d.o.o. tudi po izpolnitvi namena za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete z zahtevo po izbrisu vaših podatkov iz naših evidenc na koto@koto.si.
Družba KOTO d.o.o.  osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami