Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


Seznam prostih delovnih mest


V svoje vrste vabimo sodelavca (M/Ž), željnega novih izzivov,

za opravljanje del in nalog delovnega mesta

 

FINANČNO RAČUNOVODSKI REFERENT (M/Ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

Glavne naloge:

 • Dela in naloge pri prevzemu surovine in proizvodov (knjiženje/tehtanje) –  po vrstah surovine ter s tem v zvezi vodenje vseh potrebnih evidenc in dokumentacije.
 • Izdelava dnevnih, tedenskih, mesečnih oz. občasnih poročil po vrsti in količini surovin.
 • Priprava potrebne dokumentacije za vso odpremo iz proizvodnje, kot tudi priprava dokumentacije odpadkov.
 • Vodenje vse ostale potrebne dokumentacije (komercialne in za potrebe UVHVVR).
 • Priprava potnih nalogov za osebna službena vozila in s tem v zvezi vodenje vseh potrebnih evidenc.
 • Obdelava, pregled in knjiženje potnih stroškov.

Ostala dela in naloge po potrebi:

 • Knjiženje in kontrola prejetih domačih in tujih računov, transakcijskih računov in dokumentov drugih izvedenih transakcij
 • Vodenje blagajniškega poslovanja.
 • Izvajanje medsebojnih in verižnih kompenzacij, priprava podatkov za multikompenzacije.
 • Ažuriranje in kontrola šifranta poslovnih partnerjev.
 • Izterjava terjatev (rednih, obresti).
 • Obračun in knjiženje zamudnih obresti in kontrola prejetih obračunov zamudnih  obresti in njihovo knjiženje.
 • Knjiženje predlogov za odpise in prevrednotenja.
 • Vodenje in ažuriranje registra osnovnih sredstev in obračun  amortizacije.
 • Sodelovanje pri pripravi podatkov za potrebe vodenja raznih projektov.
 • Spremljanje in zagotavljanje usklajenosti med analitičnimi konti in konti glavne knjige.
 • Priprava in sodelovanje pri inventuri.
 • Priprava podatkov za zunanje institucije (revizorje, inšpektorje, statistiko in druge).
 • Vsebinska kontrola prejete in izdane dokumentacije.
 • Skrb za ustrezno arhiviranje dokumentov .
 •  Opravljanje ostalih potrebnih spremljajočih  del in nalog po navodilih nadrejenega.

 

KAJ PRIČAKUJEMO

 • Kandidata s V. stopnjo izobrazbe - ekonomski tehnik ali poklic druge ustrezne smeri.
 • Poznavanje slovenskih računovodskih standardov.
 • Zaželene delovne izkušnje/znanje s področja financ in računovodstva.
 • Odlično znanje MS Office (Excel, Word, E-pošta, Internet).
 • Numerične sposobnosti in sistematičnost.
 • Natančnost in zanesljivost pri delu.
 • Sposobnost dela v skupini.
 • Poznavanje okoljske zakonodaje predstavlja prednost za zaposlitev.

 

KAJ NUDIMO

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev.
 • Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje.
 • Stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

 

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom najkasneje do 19.3.2018  na:

- elektronski naslov: nadja.sager@koto.si ali

- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovska služba

 

 in

 

KOMERCIALNI  REFERENT (M/Ž)

 

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • Opravljanje splošnih administrativno komercialnih del za potrebe komerciale.
 • Knjiženje prevzetih surovin.
 • Priprava  in obdelava komercialne in ostale potrebne dokumentacije ter priprava faktur.
 • Kontaktiranje s poslovnimi partnerji ter usklajevanje in koordiniranje dela z ostalimi sektorji, oddelki in službami v družbi.
 • Izdelava različnih analiz, poročil ter evidenc za potrebe komerciale.
 • Vodenje evidenc in urejanje arhiva.
 • Pomoč komercialistom pri vodenju in urejanju dokumentacije,  organizaciji transportov in odpreme ter pri pripravi operativnih planov prodaje in nabave.
 • Sodelovanje pri pripravi ponudb, pogodb in ostalih dokumentov.

 

KAJ PRIČAKUJEMO

 • Kandidata s V. stopnjo izobrazbe – ekonomski tehnik, komercialni tehnik  ali poklic druge ustrezne smeri.
 • Odlično znanje dela MS Office (Excel, Word, E-pošta, Internet).
 • Pasivno znanje vsaj enega svetovnega jezika.
 • Zaželeno poznavanje informacijskega sistema za ravnanje z odpadki – IS odpadki.
 • Komunikativnost.
 • Natančnost in zanesljivost pri delu.
 • Sposobnost dela v skupini.
 • Poznavanje okoljske zakonodaje ter delovne izkušnje s področja komerciale predstavljajo prednost za zaposlitev.

 

KAJ NUDIMO

 • Zaposlitev za nedoločen čas, s poskusno dobo 3 mesecev.
 • Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje.
 • Stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje.
 • Urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

 

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem opisu in se ne bojite novih izzivov in priložnosti, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom  najkasneje do 19.3.2018 na:

- elektronski naslov: nadja.sager@koto.si ali

- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovska služba 

Vprašalnik za zaposlitev

RadDatePicker
Open the calendar popup.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami