Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

 

KOTO d.o.o. Ljubljana je vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni smo tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov. V KOTO združujemo stabilnost poslovanja in usmerjenost v razvoj. Odgovornost do zaposlenih nas zavezuje k zagotavljanju pogojev, ki omogočajo delo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, kar vključuje tudi ustrezno nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih ter možnosti za razvoj kariere in osebnostni razvoj. 

V svoje vrste vabi nove sodelavke in sodelavce, željne novih izzivov. 

 

STROKOVNJAK ZA KADRE

Vaše ključne odgovornosti:

 • priprava podatkov za obračun plač;
 • samostojno izvajanje vseh kadrovsko – izobraževalnih postopkov;
 • izvajanje zaposlitvenih postopkov in priprava zaposlitvene dokumentacije;
 • priprava potrdil ter obvestil iz delovnega razmerja ter njihovo vročanje;
 • urejanje, vodenje in hramba kadrovske dokumentacije;
 • sodelovanje in koordinacija z zunanjimi institucijami za potrebe področja;
 • aktivno sodelovanje pri izvajanju strategije razvoja kadrov in izvajanju kadrovske politike podjetja;
 • spremljanje in vpeljava novih trendov in metod na področju HRM;
 • izvajanje kadrovskega kontrolinga; 
 • izvajanju internega / eksternega komuniciranja in informiranja zaposlenih;
 • strokovna podpora zaposlenim in ostalim deležnikom;
 • sodelovanje pri pripravi poslovnih načrtov, internih aktov in navodil.

 

Vaš profil: 

 • VII. ali VI. stopnja izobrazbe ekonomske ali druge ustrezne smeri;
 • razvite digitalne sposobnosti;
 • 3 leta izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • poznavanje zakonodaje področja;
 • organizacijske sposobnosti;
 • numerične in analitične sposobnosti;
 • kritično, proaktivno in inovativno razmišljanje;
 • zaupnost, poštenost in visoka moralnost;
 • interes za področja, ki so povezana z administracijo in organizacijo kadrovskih procesov.

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s 6-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • možnost sodelovanja v številnih razvojnih projektih in soustvarjanja kadrovskih sistemov in procesov;
 • veliko možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • stimulativno plačilo in vključitev v dodatno zdravstveno zavarovanje (po uspešno opravljenem poskusnem obdobju) in kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje (po 1 letu zaposlitve).

 

VZDRŽEVALEC II

Vaše ključne odgovornosti:

 • preventivno in kurativno vzdrževanje strojev in naprav;
 • zamenjava iztrošenih delov ter ugotavljanje vzrokov okvare;
 • (re)konstrukcija sredstev, strojenj in rezervnih delov;
 • sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev in naprav;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb za urejenost delovnega mesta.

Vaš profil: 

 • IV. ali III: strojna ali druga ustrezna smer;
 • 1 ali 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • osnovni uporabnik:  MS Office, internet, e-komunikacija;
 • znanje angleškega jezika  - raven A2;
 • izpit B kategorije;
 • tehnična znanja s področja vzdrževanja strojev in naprav;
 • poznavanje varne uporabe orodij in naprav
 • sposobnost timskega dela; prilagodljivost, fleksibilnost in večopravilnost; sposobnost reševanja problemov; obvladovanje sprememb; ročne spretnosti in splošna telesna pripravljenost

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z:

 • usposobljenost za varjenje;
 • Izpit za voznika viličarja;

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas, s 2-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša; 
 • veliko možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • stimulativno plačilo in vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje po 1 letu zaposlitve.

Vabimo vas, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov anita.colic@koto.si. Prijave zbiramo do zapolnitve delovnih mest.

 

PROIZVODNI DELAVEC I in II (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • opravljanje proizvodnih delovnih operacij;
 • pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela;
 • obdelovanje in predelava surovin in materialov;
 • izvajanje faz dela po predpisanih tehnoloških navodilih, s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta;
 • po potrebi občasno vzdrževanje zunanje okolice podjetja;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 

 • za PROIZVODNI DELAVEC I:  III. ali IV. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna sme
 • za PROIZVODNI DELAVEC II:  II. ali III. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna smer

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s:

 • najmanj eno-letnimi delovnimi izkušnjami;
 • opravljenim izpitom za viličarja (zaželeno);
 • z opravljenim tečajem za težko gradbeno mehanizacijo (zaželeno);
 • sposobnostjo timskega dela in reševanja problemov;
 • zmožnostjo prilagodljivosti, fleksibilnosti in večopravilnosti;
 • pozitivno naravnanostjo do sprememb in stalnih izboljšav;
 • ročnimi spretnostmi, tehnična naravnanost in splošna telesna pripravljenost.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na elektronski naslov anita.colic@koto.si. 
Prijave zbiramo do zapolnite delovnih mest.

 

 

PROIZVODNI OPERATER (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih operacij; 
 • organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela;
 • odkrivanje in odpravljanje napak in zastojev med proizvodnim procesom;
 • podpora pri uvajanju novih postopkov, opreme in produktov;
 • podpora pri reševanju reklamacij;
 • izdelovanje standardnih poročil  in analiz, vodenje evidenc in arhiviranje;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • skrb za urejenost delovnega mesta;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • V. ali IV. stopnja izobrazbe – Strojna, elektro ali druga ustrezna smer,   
 • izpit B kategorije, zaželeno tudi izpit C kategorije,
 • izpit za viličarja,
 • osnovna računalniška znanja,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na elektronski naslov anita.colic@koto.si. 
Prijave zbiramo do zapolnite delovnih mest.

 

 

 

 


Ključne naloge in odgovornosti: 

INFORMATIVNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLITEV

RadDatePicker
Open the calendar popup.

* Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d.o.o. tudi po izpolnitvi namena za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete z zahtevo po izbrisu vaših podatkov iz naših evidenc na koto@koto.si.
Družba KOTO d.o.o.  osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami