Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

KOTO d.o.o. Ljubljana,
vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov energije, v svoje vrste vabi  novega sodelavca (M/Ž), željnega novih izzivov, za opravljanje del in nalog delovnega mesta

VZDRŽEVALEC STROJEV IN NAPRAV  (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA:

 • Preventivno in kurativno vzdrževanje strojev in strojnih naprav v skladu s  plani in navodili nadrejenega.
 • Zamenjava iztrošenih in okvarjenih  delov ter  ugotavljanje vzrokov okvar.
 • Sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev in naprav.
 • Vodenje porabe materiala.
 • Vodenje evidenc in priprava poročil.
 • Sodelovanje pri postavitvi in zagonu strojev in naprav ter  spremljanje delovanja strojev in naprav.
 • Sodelovanje pri konstruiranju različnih delovnih sredstev, projektiranih  in  izdelanih v podjetju.
 • Opravljanje ostalih del in nalog v skladu z navodili nadrejenega, po potrebi tudi v okviru dežurstev izven rednega delovnega časa.

Pogoji:

 • IV. Stopnja izobrazbe– strojništvo in obdelava kovin, elektromehanik, mehatronik ali druga ustrezna izobrazba

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z:

 • 3 – letnimi delovnimi izkušnjami na področju vzdrževanja,
 • obvladovanjem upravljanja strojev za strojno obdelavo kovin,
 • poznavanjem strojev in naprav ter poznavanjem tehnologije vzdrževanja,
 • izpitom za viličarja in usposobljenostjo za varjenje mesta,
 • natančnostjo, zanesljivostjo in odgovornostjo pri delu ter ročnimi spretnostmi,
 • zmožnostjo hitrega učenja, odzivanja in iznajdljivosti.

Novemu sodelavcu nudimo: 

 • zaposlitev za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom,
 • delo v stimulativnem in dinamičnem okolju ter možnosti za strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje,
 • stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje,urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na:
- elektronski naslov: katarina.rajh@koto.si,
- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, s pripisom Kadrovska služba.
- Rok za prijavo : 29.3.2019


KOTO d.o.o. Ljubljana
Zaradi trenutno povečanega obsega dela v svoje vrste 
vabimo nove sodelavce (M/Ž) za opravljanje del in nalog 
prostega delovnega mesta

PROIZVODNI DELAVEC  (M/Ž)

OPIS DELOVNEGA MESTA

 • Zahtevna pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela.
 • Zahtevno ročno in strojno obdelovanje  surovin in materiala
 • Zahtevno izvajanje faz dela po predpisanih  tehnoloških navodilih s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav
 • Vzdrževanje delovnega mesta, delovnih pripomočkov in naprav
 • Embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov
 • Upoštevanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu
 • Upoštevanje  in izvajanje  dela po določbah higiensko sanitarnega reda in ostalih veljavnih standardov in normativov (ISO,  HACCP, …)
 • Opravljanje ostalih spremljajočih del in nalog v skladu z navodili nadrejenega

Od novega sodelavca pričakujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:

 • Nižja poklicna izobrazba, oz. najmanj III. stopnja izobrazbe ustrezne poklicne kvalifikacije (strojništvo, obdelava kovin, elektro smer, kemijska smer, živilska tehnologija ipd.)
 • Najmanj 2 leti delovnih izkušenj
 • Izpit za voznika viličarja predstavlja prednost (možno opravljanje izpita v času nastopa dela)
 • Osnovno znanje dela z računalnikom predstavlja prednost pri zaposlitvi
 • Natančnost in zanesljivost pri delu
 • Sposobnost dela v skupini
 • Pripravljenost za opravljanje dela v več izmenah
 • Delovne izkušnje so zaželene, niso pa pogoj za zasedbo delovnega mesta    
Novemu sodelavcu nudimo: 

 • Delo v stimulativnem, dinamičnem okolju, ki nudi možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje
 • Stimulativno plačilo 
 • Urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov

Delovno razmerje bomo  sklenili  za  določen čas – 6 mesecev, s trimesečnim poskusnim delom, kasneje pa je možna zaposlitev za nedoločen čas.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na:
- elektronski naslov: katarina.rajh@koto.si
- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovska služba
Rok za prijavo : 18.3.2019


INFORMATIVNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLITEV

RadDatePicker
Open the calendar popup.

* Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d.o.o. tudi po izpolnitvi namena za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete z zahtevo po izbrisu vaših podatkov iz naših evidenc na koto@koto.si.
Družba KOTO d.o.o.  osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami