Cena storitev

 

Prevzem živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 pri registriranih obratih

  • Cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki veljajo od 1. 7. 2022, so objavljene v sklepu o določitvi cene storitve javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela 30. 6. 2022. Vsebina sklepa je dostopna prek te povezave.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami