Prevzem ŽSP K1 in K2 pri kmetijskih gospodarstvih

Za prevzem ŽSP kategorije 1 in 2 je v Slovenji pristojen izvajalec gospodarske javne službe ravnanja z ŽSP kategorije 1 in 2 skupaj s podizvajalcem (Nacionalni veterinarski inštitut - NVI), ki ima s strani koncesionarja KOTO d.o.o. ustrezna pooblastila. 

Kam in kako oddati ŽSP kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo? 

Povzročitelj, pri katerem nastanejo ŽSP kategorije 1 in 2, zaradi proizvodnje živil za lastno rabo, lahko ŽSP odda na sledeče načine: 

 • lastna dostava v KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, Ljubljana ali na vmesnih obratih NVI v Murski Soboti, Ptuju, Celju, Novem mestu in Novi Gorici,
 • naročilo storitve prevzema iz lokacije nastanka (na kmetijskih gospodarstvih) preko podizvajalca Nacionalni veterinarski inštitut - NVI  (dodatno se obračuna strošek prevzema).

Naročilo odvoza ŽSP kategorije 1 in 2 z mesta nastanka na kmetijskem gospodarstvu se naroči preko posameznih enot NVI, ki so najbližje povzročitelju. Prevzem in lastna dostava se izvajata le med delavniki.


ENOTA NVI KRAJ DOSTAVE DELOVNI ČAS 
Enota Ljubljana  KOTO, Agrokombinatska 80, Ljubljana
tel.: 01 58 78 158 

 Od ponedeljka do petka od 9. do 14. ure. 
 Enota Kranj
 Enota Maribor - Ptuj Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj
tel.: 02 7493 678
       02 74 93 687

 Od ponedeljka do petka od 7. do 10. ure.
 Enota Celje Lahovna 23, 3000  Celje
tel.: 03 5419 336
 Od ponedeljka do petka od 7. do 9. ure.
 Enota Novo mesto VHS Novo mesto, Mirnopeška cesta 24, 8000 Novo mesto
tel.: 07 33 25 801
 Od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure.
 Enota Nova Gorica Panovška ulica 3, 5000 Nova Gorica
tel.: 05 3383 701
 Od ponedeljka do petka od 7. do 8. ure.
 Enota Murska Sobota Noršinska ulica 35, 9000 Murska Sobota
tel.: 02 5211 991

 Od ponedeljka do petka od 7. do 9. ure.

Kako pripraviti ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo?

Uporabnik mora pripraviti ŽSP na način, da je mogoče tehtanje. Splošni pogoji za prevzem živalskih stranskih proizvodov, ki so ostanek od proizvodnje živil za lastno porabo:

 • mesto oddaje mora biti dostopno s tovornim vozilom,
 • morajo biti zbrani na enem mestu in pripravljeni v vrečah, ne težjih od 25 kg,
 • ne smejo vsebovati kovinskih in plastičnih tujkov,
 • pri njihovem prevzemu mora biti prisotna opravilno sposobna polnoletna oseba,
 • uporabnik po potrebi zagotavlja pomoč voznikom koncesionarja oz. podizvajalca pri manipulaciji in nakladanju ŽSP na vozila.

Kako se obračunajo storitve prevzema in cena storitve javne službe?

 • Vlada Republike Slovenije s sklepom določi ceno storitev gospodarske javne službe tudi za področje zbiranja in predelave ŽSP, ki nastanejo pri proizvodnji živil za lastno porabo. Vsakokratni sklep vlade o določitvi cene bo KOTO d.o.o. objavil na svoji spletni strani. 
 • Pred prvim prevzemom ŽSP pri zasebniku (kmetijsko gospodarstvo) bo podizvajalec  NVI zahteval, da se izpolni Izjava uporabnika, ki se podpiše s strani zasebnika in je namenjena seznanitvi uporabnika o načinu delovanja sistema javne gospodarske službe; 
 • NVI zasebniku ob prevzemu ŽSP izpolni prevzemni dokument (komercialni dokument) z vsemi potrebnimi podatki in težo prevzetih ŽSP v 3 izvodih, ki ga zasebnik in predstavnik NVI podpišeta;
 • Na podlagi prevzemnih dokumentov in vsakokratnega veljavnega sklepa vlade o določitvi cene, bo KOTO d.o.o. izvedel obračun storitve in poslal račun neposredno uporabniku (zasebniku);
 • Primeri obračuna storitve prevzema in cene storitve javne službe so na voljo tukaj >>

Dokumentacija

Ob oddaji ŽSP kategorije 1 in 2 rejec prejme potrdilo o oddaji, s katerim dokazuje pravilno ravnanje z ŽSP.
Imetnik mora potrdila o oddanih ŽSP kategorije 1 in kategorije 2 hraniti najmanj dve leti in jih na zahtevo uradnega veterinarja predložiti v pregled. Iz potrdila mora biti razvidno osebno ime, količina in datum oddaje ŽSP. 

 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami