INFORMACIJA O NAČINU OPRAVLJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ŽIVALSKIMI STRANSKIMI PROIZOVODI KATEGORIJE 1 IN 2


Na podlagi 6. odstavka 17. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 44/22) je Vlada Republike Slovenije na 23. redni seji, ki je bila 10. 11. 2022, pod točko 1.8 podala soglasje k Informaciji o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2.

 

To informacijo v družbi KOTO, v kateri opravljamo javno službo koncesionarja na tem področju, objavljamo spodaj:

  • link do dokumenta (Informacija o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2)

 


 


 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami