Kontakti

Sprejem informacij o stanju v okolju

080 12 62

Splošne informacije

01 58 78-100
01 58 78-173
koto@koto.si

Tajništvo poslovodstva

  01 58 78-210
  01 58 78-173
  uprava@koto.si

 

Kontaktna oseba

Rešitve in produkti

Delovno področje

Rok Pustoslemšek
 +386 1 5878 - 151
 +386 1 5878 - 173
 +386 31 663 - 853
 rok.pustoslemsek@koto.si
Prevzem in predelava ŽSP Skrbnik ključnih kupcev za slovenski trg (ŽSP K1, K2, K3 in kože); Skrbnik izvajanja gospodarske javne službe ŽSP K1 in K2
Uroš Breskvar
 +386 1 5878 - 124
 +386 1 5878 - 173
 +386 31 610 - 374
 uros.breskvar@koto.si
Odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda Prevzem odpadkov iz komunalnih in bioloških čistilnih naprav
Igor Kump
 +386 1 5878 - 217
  +386 1 5878 - 173
 +386 51 342 - 857
 igor.kump@koto.si
Prevzem in predelava ŽSP K3, Predelane živalske beljakovine, maščobe in Odpadna jedilna olja, Prevzem biorazgradljivih odpadkov za bioplin Nabava in prodaja
Beti Pogorelc
 +386 1 5878 - 227
 +386 1 5878 - 173
 +386 41 632 - 857
 beti.pogorelc@koto.si
Maščobe Nabava in prodaja maščob
Robert Pavšek
 +386 1 5878 - 165
 +386 1 5878 - 173
 +386 31 755 - 611
 robert.pavsek@koto.si
Kože Prodaja slanih in svežih surovih kož

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami