Dokumenti

05 september 2022
Revidirano LETNO POROČILO družbe KOTO d. o. o. za leto 2021
31 avgust 2021
Revidirano LETNO POROČILO družbe KOTO d.o.o. za leto 2020
16 april 2021
Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in Poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 20.2.2020 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO  d. o. o.

06 julij 2020
Revidirano LETNO POROČILO družbe KOTO d.o.o. za leto 2019
27 maj 2020
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 7.2.2020 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kateremu je podal soglasje Nadzorni svet SDH 27.11.2019.
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

RSS
1234

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami