Letna poročila

Kodeksi družbe in politika upravljanja

16 april 2021
Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Politika upravljanja družbe KOTO d. o. o.

Nadzorni svet in Poslovodstvo družbe sta skladno s priporočilom Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države 20.2.2020 sprejela Politiko upravljanja družbe KOTO d. o. o., kjer so določene poglavitne usmeritve upravljanja družbe KOTO  d. o. o.

27 maj 2020
Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države

Poslovodstvo družbe je 7.2.2020 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. kot referenčni kodeks uporablja Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, kateremu je podal soglasje Nadzorni svet SDH 27.11.2019.
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).

10 april 2020
Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Obvestilo o spoštovanju Priporočila o odpovedi delu prejemkov nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe KOTO d.o.o. v celoti sledi priporočilu Slovenskega državnega holdinga (SDH) o odpovedi dela prejemkov nadzornih svetov družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je SDH sprejel 31. marca letos.

Vsi trije člani nadzornega sveta, vključno z zunanjo članico revizijske komisije, so se odpovedali 30 odstotkom prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzornega sveta in njegovih komisij, in sicer za obdobje od vključno marca 2020 do vključno meseca, v katerem bo epidemija COVID-19 na območju Republike Slovenije preklicana.

Člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta so odpoved 30-odstotnega deleža prejemkov podali s pisno izjavo, v kateri so se tudi zavezali, da izplačila dela prejemkov, na katerega se odpoved nanaša, od družbe ne bodo zahtevali in ga tudi ne bodo sodno uveljavljali.

23 maj 2019
Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Priporočila in pričakovanja Slovenskega državnega holdinga

Poslovodstvo družbe je 14.2.2019 sprejelo sklep, da družba KOTO d.o.o. sledi Priporočilom in pričakovanjem Slovenskega državnega holdinga, marec 2018. 
Dostopno tudi na spletni strani Slovenskega državnega holdinga, d.d. (www.sdh.si).
22 marec 2017
Etični kodeks družbe KOTO

Etični kodeks družbe KOTO

Z etičnim kodeksom družbe opredeljujemo načela etike ter etična pravila vedenja in ravnanja vodstva družbe in vseh zaposlenih.

RSS

Ostalo

21 oktober 2019
Program tretjega kongresa družbe KOTO

Program tretjega kongresa družbe KOTO

Dne 8. 10. 2019 je v Kongresnem centru Brdo pri Kranju potekal 3. kongres družbe KOTO, ki so se ga udeležili številni partnerji iz mesnopredelovalne in komunalne industrije kot tudi drugi pomembni deležniki našega podjetja. Kongres, ki je potekal v duhu okoljsko obarvanih tem, je postregel z zanimivi predavanji strokovnjakov s področja mesnopredelovalne industrije, energetike in logistike. 

12 marec 2018
Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o.

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1 in na podlagi Poslovnika Nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o. je revizijska komisija na svoji 1. seji dne 31.1.2018 sprejela Poslovnik revizijske komisije nadzornega sveta družbe KOTO d.o.o..

22 september 2017
Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Program prvega kongresa družbe KOTO: "ODKRITO O VLOGI KAFILERIJE"

Dne 14. 9. 2017 je družba KOTO d.o.o., ob 70. obletnici delovanja podjetja, organizirala prvi strokovni kongres z naslovom »Odkrito o vlogi kafilerije, ki je potekal v Kongresnemu centru Brdo pri Kranju. Namen kongresa je bil ponuditi širši vpogled v dejavnost kafilerije kot ene najbolj trajnostno naravnanih gospodarskih panog na svetu in predstaviti pomembno vlogo poslovnih partnerjev in dobaviteljev v tej dejavnosti. Na kongresu so predavali predstavniki nacionalnih in mednarodnih inštitucij ter organizacij, ki pomembno prispevajo k trajnostnemu razvoju in uresničujejo idejo krožnega gospodarstva.
RSS

Arhiv

21 december 2018
[ZAPOSLITEV] Vodja sektorja logistike(m/ž)

[ZAPOSLITEV] Vodja sektorja logistike(m/ž)

Zaposlimo vodjo sektorja logistike (m/ž). Rok prijave je 9. 1. 2018!

RSS

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami