Informacije javnega značaja

Skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C), ki je stopil v veljavo 17. 4. 2014, družba KOTO d. o. o. na tem mestu objavlja informacije v skladu z 11. in 12. odstavkom 10a. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Prosimo vas, da nam zahteve za dostop do informacij javnega značaja pošljete na elektronski naslov uprava@koto.si ali preko navadne pošte na KOTO proizvodno in trgovsko podjetje d. o. o., Ljubljana, Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana, s pripisom "Zahteva za dostop do informacij javnega značaja".

Objave

15 marec 2023
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta in revizijske komisije družbe KOTO d. o. o. za leto 2022.

15 marec 2023
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d. o. o. za leto 2022.
17 oktober 2022
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacija javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d. o. o. za leto 2021.

17 oktober 2022
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta in revizijske komisije družbe KOTO d. o. o. za leto 2021.

16 november 2021
Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Objave po 11. odstavku 10.a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve. (2021)
RSS
12

Arhiv

25 julij 2019
Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Objava po 12. odstavku 10. a člena ZDIJZ

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d.o.o. za leto 2018.

20 september 2017
Objava po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ (arhiv)

Objava po 11. odstavku 10. a člena ZDIJZ (arhiv)

Informacije javnega značaja, ki se nanašajo na sponzorske, donatorske, svetovalne in druge avtorske ali intelektualne storitve

14 februar 2017
Objava po 12. odstavku 10. a člena (arhiv)

Objava po 12. odstavku 10. a člena (arhiv)

Informacije javnega značaja v zvezi s poslovodstvom družbe KOTO d. o. o.

14 februar 2017
Informacije javnega značaja v zvezi s člani nadzornega sveta družbe KOTO d. o. o. (arhiv)
RSS
12

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami