Novice

Obvestilo o podaljšanju koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2

  • 5. april 2022
  • Število ogledov: 605

Na podlagi tretjega odstavka 13. člena Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16) v zadevi podaljšanja koncesije za izvajanje obvezne državne gospodarske službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 je Vlada Republike Slovenije 17. 3. 2022 na 118. redni seji pod točko 1.8 izdala odločbo, da se koncesija za izvajanje obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2, podeljena koncesionarju družbi KOTO d. o. o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, podaljša do 30. 6. 2022.

S tem se vsem uporabnikom, ki imajo s koncesionarjem, družbo KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana sklenjeno POGODBO O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE, omenjena pogodba podaljša do dne 30. 6. 2022. Tako ni treba skleniti dodatnega aneksa k obstoječi POGODBI O IZVAJANJU GOSPODARSKE JAVE SLUŽBE, saj se veljavnost pogodbe samodejno podaljša do 30. 6. 2022.

Tako bo do 30. 6. 2022 izvajanje obvezne gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 s strani koncesionarja – družbe KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana – potekalo nespremenjeno in nemoteno. 

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami