Novice

Kakovost, varnost in odgovornost do okolja v družbi KOTO

  • 12. junij 2017
  • Število ogledov: 1809
Kakovost, varnost in odgovornost do okolja v družbi KOTO

Glede na aktualno dogajanje na področju zbiranja in predelave odpadkov v Sloveniji, smo v preteklih dneh prejeli številna vprašanja o varnosti v podjetju in ukrepih za varovanje okolja. Ker v družbi KOTO  zagovarjamo odprto in iskreno komunikacijo, smo vselej pripravljeni na vprašanja zaskrbljene javnosti.

V skladu z okoljsko in veterinarsko zakonodajo imamo v družbi KOTO ustrezna dovoljenja in tako zagotavljamo zbiranje in predelavo odpadkov in živalskih stranskih proizvodov v skladu z najvišjimi ekološkimi in higienskimi standardi. Posledično smo pod stalnim nadzorom tako veterinarskih kot tudi okoljskih inšpekcijskih organov. 

Na letni ravni imamo v družbi KOTO tudi do 10 inšpekcijskih pregledov.

Odgovornost do okolja

Že od leta 1999 imamo certificiran sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001, s katerim uresničujemo okoljevarstvena načela in obvladujemo okoljske vidike. Tako imamo izdelano bazo prepoznanih okoljskih vidikov, na kakšne načine vplivajo na okolje in kako so obvladovani, in sicer: okoljske programe, navodila, usposabljanja, predpisane monitoringe in upoštevanje zakonodaje. 
Okoljsko politiko uresničujemo z rednim vzdrževanjem sistema ter letnim vlaganjem v varovanje okolja in zagotavljanje večje varnosti z vsaj 3% prihodkov podjetja. V preteklih treh letih so tako bila investirana znatna sredstva v posodobitve čiščenja odpadnih voda in čiščenja odpadnega zraka. 

Odgovornost do lokalne skupnosti

V družbi KOTO smo v stiku z lokalnim prebivalstvom preko organov MOL in Četrtne skupnosti Polje, s katerimi imamo vzpostavljeno odkrito komunikacijo. Stremimo h kakovostnemu sobivanju, zato podpiramo projekte lokalne skupnosti na področjih varovanja okolja in izobraževanja ter organiziramo dneve odprtih vrat. Poleg tega imamo na voljo tudi brezplačno dežurno telefonsko številko, na kateri smo dosegljivi vse dni v tednu.

Družba KOTO je močno vpeta v tako ožje lokalno okolje, kot tudi širšo družbeno skupnost, zato svojo vlogo sprejemamo zavzeto in odgovorno. Na svoje delo smo ponosni, saj ohranjamo eno od ključnih vlog pri zagotavljanju varovanja zdravja ljudi in živali.

Spodaj delimo del članka, objavljenega v časopisu Dnevnik, dne 9.6.2017. 


Koto Založanom ne smrdi več 

Odkar iz Kota ne vejejo več neprijetne vonjave, se krajani ne pritožujejo več nad sosedom, ki se ukvarja s predelavo živalskih ostankov.

V Zalogu poleg nekaterih drugi industrijskih objektov posluje tudi Koto, ki ima proizvodnjo le nekaj minut hoda od prvih hiš v tamkajšnjem stanovanjskem naselju. Družba je morala pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ker je po posebni uredbi uvrščena med dejavnosti in naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje okolja večjega obsega. 

V Kotu se ukvarjajo s predelavo živalskih ostankov, ki niso namenjeni za prehrano ljudi. »Živalski stranski proizvodi, ki nastajajo v številnih mesnopredelovalnih obratih in na kmetijah po Sloveniji lahko, če jih nepravilno uporabljamo ali odstranimo, predstavljajo tveganja za zdravje ljudi in živali ter okolje,« so povedali v Kotu, kjer pravijo, da jih zaradi narave njihove dejavnosti stalno nadzirajo tako okoljska kot tudi veterinarska inšpekcija.

Gasilcem izročili svoj požarni načrt

V luči nedavnih dogodkov v vrhniškem Kemisu nas je zanimalo, kako imajo poskrbljeno za varnost. Direktor Boštjan Drevenšek je poudaril, da imajo že od leta 1999 certificiran sistem ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001: »Imamo izdelan postopek, če pride do izrednih razmer, prav tako vsako leto izvajamo vajo na različnih ključnih točkah.« 
Koto je moral skladno z zakonodajo izdelati požarni načrt in ga izročiti Gasilski brigadi Ljubljana, kar je družba tudi storila, so povedali na občinskem oddelku za zaščito, reševanje in civilno obrambo. Ob tem so omenili, da so v preteklosti s Kotom že dobro sodelovali. Koto je namreč v času poplav v prestolnici pomagal z zbiranjem in odstranjevanjem živalskih kadavrov. 

Znebili so se neprijetnega vonja

Direktor Drevenšek je pojasnil, da »družba letno vlaga za varovanje okolja in zagotavljanje večje varnosti približno tri odstotke svojih prihodkov. V zadnjih treh letih so bila vložena znatna sredstva v posodobitve čiščenja odpadnih voda in čiščenja odpadnega zraka«. Ravno odpadni zrak je bil dolga leta kamen spotike med lokalnim prebivalstvom in Kotom, saj so se Založani in tudi Zadobrovčani pritoževali nad smradom, ki je prihajal iz Kota. »Odkar sta v Kotu dva nova direktorja, od tam ne smrdi več. Človek skoraj ne more verjeti, da je takšna sprememba. Je pa zdaj jasno, da nam je prejšnje vodstvo lagalo, da se nič ne da narediti,« je povedala četrtna svetnica in članica Civilne pobude Polje, Vevče, Slape, Zadobrova Minka Jerebič. »Po zamenjavi lastnika v družbi je šel stran ves smrad in z njim vsa slaba volja. Potem ko so obnovili filter, ki predstavlja pljuča družbe, ne smrdi več,« je opažanje Jerebičeve potrdil tudi predsednik sveta četrtne skupnosti Polje Anton Podobnik. Drevenšek je dodal, da je Koto že pred menjavo vodstva izvedel določene naložbe, ki so vplivale na izboljšanje čiščenja odpadnega zraka: »Posodobili in povečali smo biofilter. Trenutno poslovodstvo pa nadaljuje z naložbami v ekologijo oziroma povečuje sredstva za te namene«.


Vir: časopis Dnevnik, dne 9.6.2017

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami