Novice

Družba KOTO je ponovno uspešno prestala presojo SMETA

  • 4. marec 2019
  • Število ogledov: 2414
Družba KOTO je ponovno uspešno prestala presojo SMETA

V februarju je družba KOTO ponovno uspešno opravila presojo sistema SMETA, ki ga je za nas izvedla Andrea Vidović, presojevalka podjetja Bureau Veritas, vodilnega ponudnika storitev na področju certificiranja, preskušanja in kontrol.

SMETA oz. »Sedex Membership Ethical Trade Audit« je presoja sistema po mednarodnih standardih, ki ocenjuje področja pravic zaposlenih, varnosti in zdravja pri delu, poslovne etike ter skrbi za varovanje okolja. Letošnja presoja je potekala v okviru nove različice »SMETA Version 6.0«, ki je bila sprejeta leta 2017 in dodatno vključuje pregled uresničevanja načel Združenih narodov o podjetjih in človekovih pravicah, odgovorno kadrovsko politiko, merjenje izboljšav na delovnem mestu in odgovornost do spoštovanja pravice zemljišč oziroma t.i. »land rights«. 

Ob uspešno prestani presoji, ki je vključevala tudi razgovore z naključno izbranimi zaposlenimi, so slednji posebej izpostavili izboljšano komunikacijo v podjetju, presojevalka pa je kot primere dobre prakse navedla še izboljšave na področju delovnih in plačnih pogojev ter podporo pri združenjih zaposlenih.Skladno s poslanstvom želimo v družbi KOTO, z okoljsko odgovornostjo, strokovnostjo in pripadnostjo zaposlenih, zagotoviti uspešno poslovanje in uresničevanje vizije podjetja. Uspešno prestana presoja je tako le še dodatna potrditev o poslovanju družbe KOTO v skladu z najvišjimi etičnimi zahtevami, ki jih izpolnjujejo najuspešnejša mednarodna podjetja.

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami