Novice

POJASNILA KRAJANOM V ZVEZI Z MENJAVO BIOFILTRA

  • 19. marec 2020
  • Število ogledov: 996

V duhu odprte in proaktivne komunikacije s krajani Zaloga (LJ) smo v tem tednu odposlali obvestilo o nameravani menjavi biofiltrskega vložka krajanom, ki stanujejo v bližini našega podjetja. Na podlagi obvestila smo prejeli vprašanje, ali je izvedba teh del nujno potrebna, sploh ob dejstvu, da je v državi razglašena epidemija koronavirusa. Ker je v tem času potrebno redno zračenje bivalnih prostorov, se pojavlja strah, da bo le-to oteženo, zaradi neprijetnih vonjav, ki jih lahko povzroči menjava biofiltrskega vložka. Podajamo naš odgovor in razlago, zakaj je to, kljub situaciji, nujno storiti.

 

Menjava biofiltrskega vložka sodi v redna vzdrževalna dela. Skladno s smernicami je priporočljivo menjati biofiltrski vložek na 5 let oziroma v odvisnosti od rezultatov rednih meritev, ki nakazujejo kvaliteto delovanja biofiltra, tudi kasneje. Naše meritve kažejo, da biofilter deluje povsem ustrezno, vendar smo se, zaradi izrednega pomena nemotenega delovanja odločili, da ga po 5 letih delovanja preventivno zamenjamo. Menjava poteka lahko le v pomladanskih mesecih in sicer, zaradi ugodnih vremenskih pogojev, ki so potrebni, da se v novem vložku vzpostavijo ustrezni mikroorganizmi, ki so nujno potrebni za učinkovito delovanje. V kolikor bi menjavo biofiltrskega vložka zamaknili za eno leto, bi se izpostavili tveganju, da se kvaliteta čiščenja zraka v npr. jesenskih mesecih, ko predelamo največ živalskih stranskih proizvodov poslabša, kar bi pomenilo da bi prihajalo do neprijetnih vonjav skoraj pol leta oz. več, kar pa zagotovo ni v interesu našega podjetja kot niti vas, krajanov.

 

Biofiltrski vložek je umeščen v dva bazena tako, da bo menjava potekala v dveh fazah. Najprej bomo zamenjali vložek v enem bazenu in počakali, da se vzpostavi ustrezno delovanje, nakar bomo postopek ponovili v drugem bazenu. Tovrsten način postopne menjave bo omogočil, da bo zrak, ki nastaja pri proizvodnji vedno prečiščen z uporabo vsaj enega bazena. To pomeni, da zraka iz proizvodnje ne bomo nekontrolirano spuščali v ozračje. Ker je v tem obdobju proizvodnja najmanjša, je tudi iz tega vidika menjava v spomladanskem času najbolj smotrna. Na menjavo se pripravljamo že dlje časa in z vso resnostjo, zato v kolikor ne bo nepredvidenih zapletov in v kolikor bodo vremenske razmere ugodne, sploh ni pričakovati neprijetnih vonjav.

 

Situacija, ki jo povzroča epidemija koronavirusa, je za vse nas nova. Družba KOTO ima v teh časih izredno odgovorno nalogo, saj mora zagotavljati nemoteno delovanje logističnih in proizvodnih procesov, ki so nujni za delovanje celotne mesnopredelovalne industrije v državi. V primeru zastoja bi hitro prišlo do težav pri oskrbi s slovenskim mesom v RS. Zato apeliram, da smo v teh časih še bolj solidarni in obenem strpni.

 

Direktor družbe KOTO

Matej Resnik

Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami