Novice

Družba KOTO z novim sloganom in prenovljenim logotipom

  • 27. maj 2021
  • Število ogledov: 1471
Družba KOTO z novim sloganom in prenovljenim logotipom

Družba KOTO smo ljudje. Pri našem delu nas med drugim vodita odgovoren odnos do okolja in zavezanost trajnostnemu poslovanju. Trajnost želimo tudi živeti. Zato je prav, da se to odraža tudi skozi zunanjo podobo podjetja – skozi logotip in slogan, ki predstavljata »obraz« podjetja in pripomoreta k naši prepoznavnosti na trgu. 
Z namenom, da še bolj poudarimo našo zavezanost okolju, usmerjenost v prihodnost, našo vizijo, poslanstvo in vrednote, ki jih živimo in ki nas usmerjajo pri našem delu, smo logotip in slogan nekoliko prenovili

Prenovljen logotip z dodanim elementom v obliki puščic poudarja našo usmerjenost v prihodnost in ciljno naravnanost – našo vztrajnost, s katero dosegamo zastavljene cilje. S svojo strokovnostjo, kakovostnimi storitvami in inovativnimi rešitvami skrbimo za varnost in zdravje ljudi, živali in okolja ter tako pomembno prispevamo k dolgoročnemu varnemu razvoju in obstoju družbe kot celote. To se odraža tudi v našem novem sloganu Za čisto in varno prihodnost, s katerim v družbi KOTO poudarjamo svojo zavezanost k trajni skrbi za čisto in varno prihodnost vseh nas.

Tudi v prihodnje nas bo pri doseganju naših ciljev vodila odgovornost – do okolja, do zaposlenih, do naših partnerjev. Z združenimi močni in usmerjeni v prihodnost bomo z uspešnim poslovanjem še naprej uresničevali zastavljeno vizijo podjetja.


Name:
Email:
Subject:
Message:
x

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami