Predstavitev

VIZIJA

Kot uspešno in inovativno proizvodno podjetje krepimo svoj položaj v mednarodnem prostoru. Prepoznavnost gradimo s svojimi trajnostnimi rešitvami, ki povečujejo vrednost živalskim stranskim proizvodom in drugim organskim odpadkom. Delujemo kot partnerji in  nenadomestljiv člen v krožnem gospodarstvu, ki pomembno prispeva k trajnostnemu razvoju družbe kot celote. 

 


POSLANSTVO

Z inovativnim pristopom ter uporabo okolju prijaznih rešitev razvijamo metode za nenehno povečevanje dodane vrednosti surovin ob sočasnem zmanjševanju njihovega nezaželenega vpliva na okolje, družbo in naše partnerje.

V središče našega delovanja in razvoja poslovanja postavljamo poslovne partnerje, za katere smo prva in hkrati najboljša izbira na trgu. S kakovostnimi in učinkovitimi rešitvami ter strokovnim znanjem smo pomemben deležnik pri zagotavljanju njihovega lastnega napredka.

Okoljska odgovornost, strokovnost ter pripadnost naših zaposlenih bo tudi v prihodnje pomembno zagotovilo za uspešno poslovanje in uresničevanje vizije podjetja.

 


VREDNOTE

Pri uresničevanju vizije in poslanstva v središče postavljamo vrednote, ki so vpete v naše vsakdanje poslovanje. To so:
  • trajnostno delovanje,
  • strokovnost,
  • inovativnost in
  • vztrajnost, s katero dosegamo zastavljene cilje. 

Obenem pa nas krasijo tudi 

pogum, medsebojno spoštovanje in etičnost v poslovanju in odnosu do okolja.

 


 

 

 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami