Tradicija

Družba KOTO je proizvodno in trgovsko podjetje, katerega začetki segajo že v leto 1947. Bogata zgodovina podjetja priča o razvoju in obstoju tudi skozi najbolj nemirna obdobja ter nenehnemu iskanju novih poslovnih poti.

KOTO je danes sodobno organizirano podjetje z več kot 120 zaposlenimi, ki deluje na številnih domačih in tujih trgih. Z usmerjenostjo v energetsko varčnost in okolju prijazno delovanje uresničuje trajnostna načela ter razvija odgovoren odnos do okolja na vseh področjih delovanja.

 • 2014Izgradnja demonstracijskega centra za gojenje alg
 • 2010Pričetek predelave biološko razgradljivega blata iz naprav za čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih vod
 • 2010Statusno preoblikovanje delniške družbe KOTO d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo - KOTO d.o.o.
 • 2010Pripojitev obrata za predelavo odpadkov v reciklažne namene na lokaciji Zalog Novo mesto k matični družbi
 • 2010Pridobitev enotnega okoljevarstvenega dovoljenja
 • 2009Ustanovitev hčerinskega podjetja Sinerko d.o.o.
 • 2008Zagon bioplinske naprave ter začetek proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov
 • 2006Pridobitev certifikata ISO 9001:2000
 • 2006Izgradnja obrata za ločeno predelavo živalskih stranskih proizvodov kategorije 3
 • 2005Izgradnja biološke čistilne naprave za čiščenje odpadnih voda
 • 2004Selitev celotnega podjetja na lokacijo v Zalog pri Ljubljani
 • 2000Od maja 2000 dalje družba KOTO nastopa kot koncesionar za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja s klavničnimi odpadki in kužnim materialom živalskega porekla
 • 1999Pridobitev certifikata ISO 14001
 • 1996Podjetje KOTO se organizira kot delniška družba
 • 1989Od 01. 07. 1989 podjetje nastopa kot enovito družbeno podjetje
 • 1987Zaključek rekonstrukcije tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 1974Združitev podjetij KOTO in INDE Vransko
 • 1974Z 20 mio. $ izvoza uvrstitev med največje izvoznike v Sloveniji
 • 1973Ustanovitev TOZD KOPROD za področje proizvodnih dejavnosti in TOZD KOTRADE za področje trgovinskih dejavnosti ter delovne skupnosti skupnih služb
 • 1967Odprtje butika na Miklošičevi cesti v Ljubljani
 • 1966Izgradnja tovarne beljakovinskih koncentratov v Zalogu
 • 196128. decembra 1961 združitev podjetij Koteks in Tobus v KOTEKS-TOBUS
 • 1959Prevzem kafilerije v Zgornjem Kašlju
 • 1956Prehod podjetja Tobus v uvozni oddelek Koteksa
 • 1954Registracija izvozno-uvoznega podjetja TOBUS
 • 1952Začetek zbiranja klavniških odpadkov
 • 194719. junija 1947 ustanovitev podjetja KOTEKS, kot naslednika Republiške direkcije zveznega podjetja Koteks za promet s kožami in tekstilijami
 • 1947Začetek izvozne dejavnosti gotovih izdelkov in svinjskega usnja kot glavni izvozni izdelek
* Z vašimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami