Vizitka

Podjetje: KOTO proizvodno in trgovsko podjetje, d. o. o., Ljubljana
Podjetje skrajšano: KOTO d. o. o.
Sedež: Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: 01 587 81 00
Telefax: 01 587 81 73
Elektronska pošta: koto@koto.si
Spletna stran: www.koto.si
Matična številka: 5005647
Identifikacijska številka za DDV: SI41217713
Ustanovitev: 1947
Številka registracije: Okr. sodišče v Ljubljani pod vložno številko 061/10049500
Šifra dejavnosti 10.110
Osnovni kapital družbe 2.695.522,45 EUR
Vodstvo: Matej Resnik
Nadzorni svet: Mateja Lovšin Herič, predsednica nadzornega sveta
Jože Dover, namestnik predsednice nadzornega sveta
Tomaž Uršej Lesar, član nadzornega sveta

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami