Vodstvo


Matej Resnik

 

Podjetje KOTO ima dolgo tradicijo na področju zbiranja in predelave živalskih stranskih proizvodov, kož in drugih bioloških odpadkov. Kot prvi v Sloveniji smo pridobili standard ISO 14001, s čimer jasno dokazujemo, da želimo delovati odgovorno do okolja. Skupaj z mesno predelovalno in ostalo industrijo skrbimo, da se klavniški in drugi odpadki ustrezno ločijo, prevzamejo in predelajo ob upoštevanju visokih standardov in normativov. S tem poskrbimo, da je zagotovljeno varovanje zdravja ljudi, živali in okolja. Izdelki in polizdelki, ki nastanejo pri naši proizvodnji, pomembno prispevajo k uresničevanju trajnostnega razvoja in omogočajo učinkovit prehod v krožno gospodarstvo.

Prepričan sem, da smo z ekipo zavzetih in kompetentnih sodelavcev sposobni hitro in učinkovito poiskati za vas najbolj primerno rešitev ter vam s tem olajšati izvajanje vaše osnovne dejavnosti. V središče našega poslovanja postavljamo naše kupce in dobavitelje, saj le s partnerskim odnosom lahko zagotavljamo stabilno rast in razvoj podjetja.

Veliko časa posvetimo razvoju poslovanja, istočasno pa zelo podpiramo razvoj panoge v kateri igramo pomembno podporno vlogo. Pripravljeni smo slišati in analizirati poslovne ideje vseh deležnikov in s tem pomembno prispevati k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami