Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

 

KOTO d.o.o. Ljubljana je vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni smo tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov. V KOTO združujemo stabilnost poslovanja in usmerjenost v razvoj. Odgovornost do zaposlenih nas zavezuje k zagotavljanju pogojev, ki omogočajo delo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, kar vključuje tudi ustrezno nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih ter možnosti za razvoj kariere in osebnostni razvoj. 

V svoje vrste vabi nove sodelavke in sodelavce, željne novih izzivov. 

 

SISTEMSKI ADMINISTRATOR

 

Vaše ključne odgovornosti:

 • zagotavljanje nemotenega delovanja mrežne opreme ter strežnikov;
 • zagotavljanje informacijske varnosti in nemotenega delovanja požarnega zidu;
 • priprava ustrezne IKT opreme za uporabnike;
 • nabava in upravljanje z IKT opremo;
 • podpora uporabnikom za delo z računalniško in drugo IKT opremo;
 • upravljanje sistema uporabniških računov za strojno in programsko opremo;
 • sodelovanje pri nadgradnji IKT opreme in predlaganje izboljšav; 
 • sodelovanje pri načrtovanju in uvedbi tehničnih rešitev na strojne opreme;
 • sodelovanje v projektnih skupinah. 

​Vaš profil: 

 • vsaj V. st. izobrazbe; smer informatika, računalništvo ali druga ustrezna;
 • 2 leti delovnih izkušenj na področju sistemske administracije;
 • poznavanje Windows okolja in Microsoftovih orodij in rešitev; 
 • poznavanje delovanja omrežij, omrežnih naprav, storitev in protokolov;
 • poznavanje sistemov delovanja strežnikov, sistemov za varnostno kopiranje, področja varnosti;
 • znanje angleškega jezika vsaj na ravni B2;
 • vozniški izpit B kategorije.

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2022 regres in poslovna uspešnost v maksimalni  neobdavčeni višin);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • veliko možnosti za dodatno izobraževanje ter osebni in strokovni razvoj;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • mentorstvo in podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

 

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da oddate prijavo preko POVEZAVE, najkasneje do 6. 3. 2023

 

KOMERCIALIST

 

Vaše ključne odgovornosti:

 • organiziranje in izvajanje prodajno-nabavnih aktivnosti;
 • spremljanje trendov ter raziskava tržišča, spremljanje konkurence in njihovo gibanje ter ukrepi na trgu;
 • aktivno iskanje novih strank, navezovanje stikov, razvijanje  in vzdrževanje partnerskih odnosov; 
 • neprestano proučevanje trženjskih priložnosti in iskanje tržnih vrzeli;
 • pogajanja, priprava ponudb, pogodb, skrb za njihovo realizacijo; 
 • priprava ponudbene dokumentacije za prijave na javna naročila;
 • izvajanje sprejete prodajne politike;
 • sodelovanje pri izdelavi in realizaciji komercialnih načrtov;
 • priprava postopkov za izvedbo pospeševalno prodajno/nabavnih aktivnosti;
 • priprava analiz in poročil. 

​Vaš profil: 

 • VI. ali V. stopnja izobrazbe, zaželeno v smeri živilstva, varovanja okolja, gostinstva ali ekonomije;
 • 2 ali 3 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • obvladovanje MS Office, izkušnje s CRM programi in razvite digitalne kompetence
 • znanje angleškega jezika  na ravni B2;
 • izpit B kategorije;

Prednost bodo imeli kandidati:

 • s predhodnimi izkušnjami in poznavanjem zakonodaje Agencije RS za okolje, predvsem s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki;
 • s poznavanjem informacijskega sistema za ravnanje z odpadki - IS odpadki.

Iščemo osebo z željo po strokovnem razvoju. Pri sodelavcih cenimo sposobnost timskega dela, inovativnost, strokovnost in vztrajnost pri doseganju ciljev.

 

Nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas s 4-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2022 regres in poslovna uspešnost v maksimalni  neobdavčeni višin);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • veliko možnosti za dodatno izobraževanje ter osebni in strokovni razvoj;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • mentorstvo in podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Če ste se prepoznali v zgornjem opisu, vas vabimo, da oddate prijavo preko povezave, najkasneje do 13. 2. 2023

 

 

VZDRŽEVALEC II

 

Vaše ključne odgovornosti:

 • preventivno in kurativno vzdrževanje strojev in naprav;
 • zamenjava iztrošenih delov ter ugotavljanje vzrokov okvare;
 • (re)konstrukcija sredstev, strojenj in rezervnih delov;
 • sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev in naprav;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb za urejenost delovnega mesta.

Vaš profil: 

 • IV. ali III: strojna ali druga ustrezna smer;
 • 1 ali 2 leti delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih;
 • samostojno delo z računalnikom (MS Office, internet);
 • znanje angleškega jezika  - raven A2;
 • izpit B kategorije;
 • tehnična znanja s področja vzdrževanja strojev in naprav;
 • poznavanje varne uporabe orodij in naprav;
 • sposobnost timskega dela; prilagodljivost, fleksibilnost in večopravilnost; sposobnost reševanja problemov; obvladovanje sprememb; ročne spretnosti in splošna telesna pripravljenost.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke, ki so usposobljeni za varjenje in ki imajo izpit za viličarja.

 

Kaj nudimo:

 • zaposlitev za nedoločen čas z 2-mesečnim poskusnim obdobjem;
 • stimulativno plačilo, mesečno nagrajevanje osebne delovne uspešnosti in dodatne nagrade za najboljše;
 • ob dobrem poslovanju izplačujemo nadpovprečen regres in božičnico (v letu 2021 je regres znašal 2.000 €, božičnica 2.100 €, regres 2022 bo izplačan v višini Povprečne mesečne bruto plače RS);
 • vključitev v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in dodatno zdravstveno zavarovanje;
 • delo v uspešnem podjetju z jasno vizijo in inovativnimi rešitvami;
 • delovanje v panogi, ki se hitro razvija in postaja gospodarsko vse pomembnejša;
 • veliko možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj ter dodatno izobraževanje; 
 • urejeno delovno okolje, kjer upoštevamo vaše mnenje in prisluhnemo vašim idejam;
 • podporo izkušenih sodelavcev, ki vam bodo pomagali, da se uspešno vključite v delovni proces;
 • brezplačno parkirišče na lokaciji dela.

Vabimo vas, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom in opisom dosedanjih izkušenj na elektronski naslov anita.colic@koto.si. Prijave zbiramo do zapolnitve delovnih mest.

 

PROIZVODNI DELAVEC I in II (m/ž) 

 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • opravljanje proizvodnih delovnih operacij;
 • pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela;
 • obdelovanje in predelava surovin in materialov;
 • izvajanje faz dela po predpisanih tehnoloških navodilih, s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta;
 • po potrebi občasno vzdrževanje zunanje okolice podjetja;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 

 • za PROIZVODNI DELAVEC I:  III. ali IV. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna sme
 • za PROIZVODNI DELAVEC II:  II. ali III. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna smer

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s:

 • najmanj eno-letnimi delovnimi izkušnjami;
 • opravljenim izpitom za viličarja (zaželeno);
 • z opravljenim tečajem za težko gradbeno mehanizacijo (zaželeno);
 • sposobnostjo timskega dela in reševanja problemov;
 • zmožnostjo prilagodljivosti, fleksibilnosti in večopravilnosti;
 • pozitivno naravnanostjo do sprememb in stalnih izboljšav;
 • ročnimi spretnostmi, tehnična naravnanost in splošna telesna pripravljenost.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in kolektivno dodatno zdravstveno zavarovanje 
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na elektronski naslov anita.colic@koto.si. 
Prijave zbiramo do zapolnite delovnih mest.

 

 

 

 

 


Ključne naloge in odgovornosti: 

INFORMATIVNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLITEV

RadDatePicker
Open the calendar popup.

* Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d.o.o. tudi po izpolnitvi namena za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete z zahtevo po izbrisu vaših podatkov iz naših evidenc na koto@koto.si.
Družba KOTO d.o.o.  osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami