Zaposlitev

Zaposleni s svojim znanjem in izkušnjami predstavljamo velik kapital družbe. Zavedamo se in smo ponosni na to, da smo člani kolektiva, kateremu prinašamo svoj prispevek k uspešnemu delovanju.

Poznamo vizijo in poslanstvo družbe in s svojim delovanjem v družbi prispevamo k uresničitvi zastavljenih ciljev.

V družbi KOTO verjamemo v posameznika in njegove talente, zato načrtujemo in razvijamo kompetence sodelavcev, spodbujamo njihovo osebno energijo in željo po rasti in razvoju.

Morda ste ravno zaključili šolanje in iščete zaposlitev, ste brezposelni ali mogoče zgolj iščete priložnost za spremembo na vaši poklicni poti?

V kolikor je vsaj eden od vaših odgovorov DA in vas zanimajo možnosti zaposlitve v našem podjetju, potem velja prijazno povabilo, da izpolnite spodnji Vprašalnik za zaposlitev ali pa napišete vlogo z življenjepisom in jo pošljete na e-naslov: koto@koto.si

Pozorni bodite tudi na aktualne objave naših prostih delovnih mest!


SEZNAM PROSTIH DELOVNIH MEST

 

KOTO d.o.o. Ljubljana, vodilna družba v Sloveniji za zbiranje, predelavo in trgovanje z živalskimi stranskimi proizvodi, prepoznavni tudi na področju predelave bioloških odpadkov in energije iz obnovljivih virov energije, zaradi povečanega obsega dela v svoje vrste vabi nove sodelavce (M/Ž), željne novih izzivov, za opravljanje del in nalog delovnih mest

 

 

VOZNIK MANIPULANT - Podravska in Pomurska regije (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • izvajanje prevozov za potrebe podjetja;
 • izvajanje količinskega oz. kvalitativnega prevzema blaga (material, surovine, izdelki);
 • izvajanje nakladanja, razkladanja in prevažanja blaga;
 • uporaba PIS za tehtanje, sledenje količin in vrste masnega toka;
 • vodenje predpisane dokumentacije ter evidenc;
 • tekoče vzdrževanje in čiščenje vozila in razkuževanje menjalnih enot in kontejnerjev v skladu z zakonodajo; 
 • po potrebi nadomeščanje pri upravljanju raznih delovnih strojev in naprav (strojno nakladanje in manipulacija na območju podjetja);
 • ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • IV. ali III. stopnja izobrazbe – Tehnična, NPK ali druga ustrezna,   
 • izpit B, C in E kategorije,
 • Temeljna kvalifikacija za voznika v cestnem prometu (Koda 95), digitalna kartica voznika
 • poznavanje zakonodaje področja,
 • Strokovni izpit za prevoz nevarnih snovi (zaželeno),
 • Tečaj za upravljanje težke gradbene mehanizacije,
 • Osnovna tehnična znanja popravila in vzdrževanja vozil (zaželeno)

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom, najkasneje do 30.11.2020 na:
elektronski naslov: anita.colic@koto.si,

VOZNIK MANIPULANT - Osrednjeslovenska regija (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • izvajanje prevozov za potrebe podjetja;
 • izvajanje količinskega oz. kvalitativnega prevzema blaga (material, surovine, izdelki);
 • izvajanje nakladanja, razkladanja in prevažanja blaga;
 • uporaba PIS za tehtanje, sledenje količin in vrste masnega toka;
 • vodenje predpisane dokumentacije ter evidenc;
 • tekoče vzdrževanje in čiščenje vozila in razkuževanje menjalnih enot in kontejnerjev v skladu z zakonodajo; 
 • po potrebi nadomeščanje pri upravljanju raznih delovnih strojev in naprav (strojno nakladanje in manipulacija na območju podjetja);
 • ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • IV. ali III. stopnja izobrazbe – Tehnična, NPK ali druga ustrezna,   
 • izpit B, C in E kategorije,
 • Temeljna kvalifikacija za voznika v cestnem prometu (Koda 95), digitalna kartica voznika
 • poznavanje zakonodaje področja,
 • Strokovni izpit za prevoz nevarnih snovi (zaželeno),
 • Tečaj za upravljanje težke gradbene mehanizacije,
 • Osnovna tehnična znanja popravila in vzdrževanja vozil (zaželeno)

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom, najkasneje do 30.11.2020 na:
elektronski naslov: anita.colic@koto.si,


 

KOMERCIALIST (m/ž) 

Ste komunikativni, proaktivni in prodajno naravnani? Bi bili radi član ekipe v kateri prevladujejo vrednote trajnostnega delovanja, strokovnosti, inovativnosti, vztrajnosti, obenem pa jo krasijo pogum, medsebojno spoštovanje in etičnost v poslovanju in odnosu do okolja? Bodite pogumni in postanite del tima v kateri boste aktivno skrbeli za obstoječe in potencialne poslovne partnerje ter sodelovali pri izvajanju strategije naše družbe s področja živalskih stranskih proizvodov, organskih kuhinjskih odpadkov in odpadnih jedilnih olj, ter ostalih odpadkov organskega izvora. 

 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 

 • Organiziranje in izvajanje prodajno-nabavnih aktivnosti in usklajevanje dela z drugimi oddelki in partnerji;

 • spremljanje trendov ter raziskava tržišča, spremljanje konkurence in njihovo gibanje ter ukrepi na trgu;

 • navezovanje in vzdrževanje stikov partnerskih odnosov in aktivno iskanje novih strank;

 • neprestano proučevanje trženjskih priložnosti in iskanje tržnih vrzeli;

 • pogajanja, priprava ponudb, pogodb, skrb za njihovo realizacijo;

 • izvajanje sprejete prodajne politike;

 • sodelovanje pri izdelavi in realizaciji komercialnih načrtov;

 • priprava postopkov za izvedbo pospeševalno prodajno/nabavnih aktivnosti;

 • pripravljanje analiz in poročil;

 • ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • VI. ali V. stopnja izobrazbe – Ekonomska komercialna ali druga ustrezna
 • 2 ali 3 leta delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih
 • izpit B kategorije, 
 • samostojni uporabnik MS Office, internet, e-komunikacija, delo z bazami podatkov;
 • znanje dveh svetovnih jezikov - raven C1/B2
 • Organizacijske sposobnosti in timsko delo; verbalne, pisne, numerične in analitične sposobnosti; pogajalske sposobnosti in usmerjenosti k strankam; reševanje problemov in upravljanje sprememb; vztrajnost, podjetnost in ciljna usmerjenost; kritično proaktivno in inovativno razmišljanje. 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/ke z:

 • izobrazbo s področja živilstva in živilske tehnologije;
 • predhodnimi izkušnjami iz mesnopredelovalne in/ali živilske industrije;
 • predhodnimi izkušnjami z delom na terenu;
 • poznavanjem zakonodaje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, predvsem s področja živil in krme, ter živalskih proizvodov;
 • poznavanje zakonodaje Agencije RS za okolje, predvsem s področja varstva okolja in ravnanja z odpadki. 

 

 Novemu sodelavcu nudimo:

 

 • zaposlitev za določen čas 1 leta, s 4- mesečnim poskusnim obdobjem in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • dodatna izobraževanja in možnosti za osebno in strokovno rast in razvoj;
 • delovanje v panogi, ki pospešeno pridobiva na veljavi in pomembnosti za gospodarstvo;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje, kjer vsako mnenje šteje in se sliši vsaka ideja.

 

 

VZDRŽEVALEC (m/ž) 

 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • preventivno in kurativno vzdrževanje strojev / vozil in naprav;
 • zamenjava iztrošenih delov ter ugotavljanje vzrokov okvare;
 • (re)konstrukcija sredstev, strojenj in rezervnih delov;
 • sodelovanje pri izdelavi ocen stanja strojev / vozil in naprav;
 • spremljanje zalog potrebnih sredstev in pripomočkov za delo;
 • urejanje dokumentacije z zavarovalnico glede škodnih zahtevkov;
 • pomoč pri  administrativnem delu, vodenju evidenc in pripravi poročil;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta;
 • ostala ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • IV. ali III. stopnja izobrazbe – Strojna, elektro ali druga ustrezna smer,   
 • izpit B kategorije, zaželeno tudi izpit C in E kategorije,
 • osnovna računalniška znanja,
 • vsaj 1 leto delovnih izkušenj,
 • zaželeno izpit za viličarja,
 • zaželena usposobljenost za varjenje

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom, najkasneje do 1.11.2020 na:
- elektronski naslov: anita.colic@koto.si,

 

PROIZVODNI OPERATER (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • samostojno izvajanje zahtevnejših delovnih operacij; 
 • organiziranje, usklajevanje in kontroliranje dela;
 • odkrivanje in odpravljanje napak in zastojev med proizvodnim procesom;
 • podpora pri uvajanju novih postopkov, opreme in produktov;
 • podpora pri reševanju reklamacij;
 • izdelovanje standardnih poročil  in analiz, vodenje evidenc in arhiviranje;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • skrb za urejenost delovnega mesta;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • V. ali IV. stopnja izobrazbe – Strojna, elektro ali druga ustrezna smer,   
 • izpit B kategorije, zaželeno tudi izpit C kategorije,
 • izpit za viličarja,
 • osnovna računalniška znanja,
 • vsaj 2 leti delovnih izkušenj.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas 1 leta s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom, najkasneje do 8.10.2020 na:
- elektronski naslov: anita.colic@koto.si,
- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovski oddelek.

 

 

PROIZVODNI DELAVEC I in II (m/ž) 

Ključne naloge in odgovornosti: 

 • opravljanje proizvodnih delovnih operacij;
 • pripravljalna dela za izvajanje posameznih faz dela;
 • obdelovanje in predelava surovin in materialov;
 • izvajanje faz dela po predpisanih tehnoloških navodilih, s pomočjo razpoložljivih pripomočkov, strojev in naprav;
 • (de)embaliranje, manipuliranje in transportiranje surovin, materiala, proizvodov;
 • vzdrževanje orodja in naprav in skrb urejenost delovnega mesta;
 • po potrebi občasno vzdrževanje zunanje okolice podjetja;
 • druga ustrezna dela po nalogu nadrejenega.

Pogoji:

 • za PROIZVODNI DELAVEC I:  III. ali IV. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna sme
 • za PROIZVODNI DELAVEC II:  II. ali III. stopnja izobrazbe – tehnična ali druga ustrezna smer

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z/s:

 • najmanj eno-letnimi delovnimi izkušnjami;
 • opravljenim izpitom za viličarja (zaželeno);
 • z opravljenim tečajem za težko gradbeno mehanizacijo (zaželeno);
 • sposobnostjo timskega dela in reševanja problemov;
 • zmožnostjo prilagodljivosti, fleksibilnosti in večopravilnosti;
 • pozitivno naravnanostjo do sprememb in stalnih izboljšav;
 • ročnimi spretnostmi, tehnična naravnanost in splošna telesna pripravljenost.

 Novemu sodelavcu nudimo:

 • zaposlitev za določen čas s poskusnim delom in željo po dolgoročnem sodelovanju;
 • delo v dinamičnem okolju in možnostjo za strokovno rast in razvoj;
 • stimulativno plačilo in  možnost vključitve v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje;
 • urejeno delovno okolje ob upoštevanju visokih standardov.

V kolikor ste se prepoznali v zgornjem oglasu, vas vabimo, da oddate prijavo skupaj z življenjepisom na:
- elektronski naslov: anita.colic@koto.si,
- po redni pošti na naslov družbe:  KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, Kadrovski oddelek.

 

 


Ključne naloge in odgovornosti: 

INFORMATIVNI VPRAŠALNIK ZA ZAPOSLITEV

RadDatePicker
Open the calendar popup.

* Z oddajo izpolnjenega informativnega vprašalnika za zaposlitev se strinjate in soglašate, da družba KOTO d.o.o. tudi po izpolnitvi namena za katerega ste posredovali osebne podatke oz. vlogo za zaposlitev, le-te hrani v svoji evidenci in jih uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev v prihodnje. Navedeno soglasje lahko kadarkoli prekličete z zahtevo po izbrisu vaših podatkov iz naših evidenc na koto@koto.si.
Družba KOTO d.o.o.  osebne podatke kandidatov (M/Ž) za zaposlitev uporablja izključno za namen zaposlovanja novih sodelavcev in jih ne bo uporabljala za nobene druge namene. Z osebnimi podatki kandidatov ravnamo odgovorno, pazljivo in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.
Osebne podatke in vloge kandidatov za zaposlitev bomo hranili le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, zaradi katerega so bili zbrani. Več na spodnji povezavi.

Izjava o zasebnosti ››

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami