Obvladovanje prevar

V družbi KOTO d.o.o. smo sprejeli ničelno toleranco do prevar, s čimer jasno sporočamo našo zavezo k aktivnemu zagotavljanju poštenega, odgovornega in zakonitega poslovanja. Politika obvladovanja prevar temelji na treh stebrih: preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju prevar z namenom zagotavljanja varnosti in uspešnosti poslovanja.

Prepovedana so vsa nepoštena ravnanja in prevare, kot jih določajo veljavni predpisi. Taka ravnanja so zlasti: korupcija, prevara, podkupovanje in nasprotje interesov.

 
 

Prijava suma prevar

Postopek prijave

Prijave sumov prevar so omogočene vsem zaposlenim in tretjim osebam.

Če zaposleni ali tretja oseba zazna ravnanje, iz katerega izhaja sum prevare, o tem obvesti izključno pooblaščenca. Sporočanje sumov prevar poteka preko obrazca, ki je objavljen na spletni strani družbe. V prijavnem obrazcu je potrebno navesti tudi okoliščine in nekatere podrobnosti morebitne prevare.

Elektronski naslov za oddajo prijave je integriteta@koto.si

Družba KOTO d.o.o. se zavezuje, da bo s podatki prijavitelja ravnala zaupno, strokovno in s poklicno skrbnostjo ter prijavitelju omogočila ustrezno zaščito pred povračilnimi ukrepi.

Prijave so zajamčeno anonimne, zato vam ni potrebno napisati vaših osebnih podatkov (razen, če želite, da se na vas tudi osebno obrnemo, potem sporočite tudi svoje kontaktne podatke). V vseh primerih bomo varovali vašo identiteto. V prijavi navedite čim več dejstev oziroma okoliščin posameznega nepravilnega dejanja in priložite dokumentacijo, ki bo pomagala pri razumevanju nepravilnosti in nadaljnji obravnavi.

 

Vpis podatkov

Kontaktni podatki

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami