Biorazgradljivi odpadki

Prevzem in predelava organskih odpadkov iz živilsko predelovalne industrije, trgovske dejavnosti in javnih gospodarskih služb

Celostna rešitev pri ravnanju z biorazgradljivimi odpadki iz živilsko predelovalne industrije in trgovinske dejavnosti ter iz naslova zbiranja javnih gospodarskih služb.


Organski odpadki predstavljajo veliko obremenitev za okolje, ravnanje z njimi pa je zahtevno in zakonsko urejeno s številnimi predpisi. V družbi KOTO poskrbimo za njihov prevzem in ustrezno predelavo, v skladu z zakonodajo. Prevzemamo in na okolju prijazen način obdelujemo različne organske odpadke, ki izvirajo iz

 • storitvenih dejavnosti
 • trgovskih dejavnosti
 • kmetijskih dejavnosti
 • živilsko predelovalne industrije in
 • iz dejavnosti opravljanja javnih gospodarskih služb.

Z anaerobno predelavo organskih odpadkov pridobivamo bioplin, s katerim pokrivamo velik del porabe lastnega proizvodnega kompleksa.

Nudimo vam pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije, poskrbimo za prevzem in ustrezno predelavo v skladu s predpisi.

Storitve:

 • ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki v skladu z veljavno zakonodajo
 • svetovanje in pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije
 • možnost namestitve zabojnikov na vaši lokaciji
 • prevoz organskih odpadkov z lastnimi vozili
 • ustrezen prevzem organskih odpadkov s čiščenjem vaših dostavnih vozil
 • prilagodljivost glede na individualne zahteve in potrebe podjetja

Prevzemamo:

 • organske kuhinjske odpadke
 • neustrezna živila iz živilskih trgov
 • izdelke s pretečenim rokom uporabe, ki nastajajo v trgovinski dejavnosti
 • masti in oljne mešanice iz lovilcev maščob, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
 • organske odpadke iz živilsko predelovalne industrije
 • organske odpadke, ki nastajajo v kmetijski dejavnosti 
 • biološke odpadke iz naslova zbiranja javnih gospodarskih služb

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami