Odpadki iz naprav za čiščenje odpadnih voda

Zbiranje in predelava odpadkov iz naprav za čiščenje odpadnih voda

Celovita rešitev pri ravnanju z odpadki, ki nastajajo v postopku čiščenja komunalnih in industrijskih odpadnih voda.

Odpadne vode, ki nastajajo v urbanih naseljih (komunalne odpadne vode) in pri posameznih industrijskih postopkih (hladilne vode, industrijske odpadne vode) so kompleksne narave, ki lahko vsebujejo številne nevarne snovi. Slednje je potrebno odstraniti in ustrezno predelati, tako da ne predstavljajo več tveganja za okolje.

V družbi KOTO poskrbimo za celovito rešitev pri ravnanju z blati, mulji in ostalimi odpadki, ki nastajajo v čistilnih napravah 
javnih podjetjih in v industriji.

Poskrbimo za prevzem, transport in ustrezno predelavo spodaj navedenih odpadkov:

 • dehidrirano blato,
 • ostanki na grabljah in sitih,
 • odpadki iz lovilcev maščob.

Odpadki, ki nastajajo pri čiščenju odpadnih voda v komunalnih in bioloških čistilnih napravah, vsebujejo številne nevarne snovi, ki negativno vplivajo na rabo tal in kakovost podzemnih voda. Posledično je slabša tudi proizvodnja hrane, zato je tovrstne odpadke nujno ustrezno obdelati.

Zagotavljamo:

 • strokovno svetovanje in pomoč pri načrtovanju
 • ureditev potrebne dokumentacije in evidenčnih listov
 • namestitev zabojnikov na vaši lokaciji
 • hitro odzivnost in prilagodljivost pri prevzemu odpadkov
 • obdelavo odpadkov na okolju prijazen način in v skladu z ustrezno zakonodajo
 • optimizacijo stroškov pri ravnanju z odpadki
 • podporo in pomoč strankam v celotnem procesu izvajanja storitve.

Prednosti:

 • strokovno usposobljen tim z dolgoletnimi izkušnjami pri ravnanju z odpadki.
 • tehtanje odpadkov na uradno overjeni tehtnici.
 • lasten sodobni vozni park, lociran v Ljubljani, omogoča hiter odziv in prilagodljivost stranki.
 • odgovorno in trajnostno ravnanje z odpadki​

 

 

 


Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami