Odpadna jedilna olja

Prevzem in predelava odpadnega jedilnega olja in maščob

Celovita rešitev pri ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in maščobami.


Odpadna jedilna olja sodijo med rabljene a ne izrabljene snovi, saj so še vedno dobrina, ki ima svojo tržno vrednost. Njihove lastnosti nam omogočajo, da jih ponovno uporabimo, saj zbrano odpadno olje predelamo v zanimiv tržen produkt za proizvajalce biodizla.

V družbi KOTO kupujemo in predelujemo odpadna jedilna olja in maščobe, ki nastajajo v

 • gostinski dejavnosti,
 • obrti in industriji,
 • vzgojno-izobraževalnih in zdravstvenih zavodih ter
 • v drugih storitvenih dejavnostih.

Iz enega litra olja nastane 90% biodizla - ekološkega goriva, ki ne onesnažuje okolja.

Odpadna olja in maščobe prevzemamo in predelujemo v skladu s trajnostnimi načeli ISCC sistema. Našo odličnost potrjuje dolgoletno sodelovanje z vodilnimi proizvajalci biogoriv v Evropi.

Prevzemamo olja in maščobe:

 • v tekočem ali poltekočem stanju,
 • v trdnem stanju in
 • v različnih vrstah embalaž.
 • Na lokaciji Ljubljana Zalog sprejemamo tudi manjše količine olja iz kuhinjskih gospodinjstev. 

Storitve:

 • odkup in prevzem navedenih odpadnih olj in maščob,
 • ustrezna predelava v skladu s predpisi,
 • svetovanje in pomoč pri urejanju dokumentacije,
 • skladiščenje,
 • proizvodnja in prodaja kakovostnih produktov v skladu s trajnostnimi načeli ISCC sistema.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami