Prevzem in predelava živalskih stranskih proizvodov

Ravnanje z živalskimi stranskimi proizvodi in storitev javne službe

Celovita rešitev pri ravnanju z ŽSP vključuje prevzem in predelavo ŽSP kategorije 3 ter opravljanje gospodarske javne službe za ŽSP kategorije 1 in 2. 


Živalski stranski proizvodi (ŽSP) nastanejo ob zakolu ali poginu živali oz. ob predelavi proizvodov živalskega izvora. To so lahko cela telesa ali le deli živali, proizvodi živalskega izvora ali drugi proizvodi, ki so pridobljeni iz živali in niso namenjeni prehrani ljudi. V primeru nepravilne rabe ali odstranitve, lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi in živali ter okolje, zato so pravila za ravnanje z njimi predpisana tako v zakonodaji Evropske unije kot tudi v slovenski nacionalni zakonodaji.
Ločimo jih v tri kategorije glede na raven tveganja za javno zdravje in zdravje živali: 

 • ŽSP kategorije 1 so snovi, ki vsebujejo potencialno  rizičen material, zato jih predelamo in odstranimo kot odpadek s sežigom v sežigalnici. Najpogosteje so to živali, ki so okužene ali obstaja sum, da bi lahko bile okužene oz. vsebujejo nedovoljene snovi, ki delujejo kot nevarni onesnaževalci okolja. Med ŽSP kategorije 1 uvrščamo tudi trupla hišnih ljubljenčkov, živali iz zooloških vrtov in gostinske odpadke, ki nastanejo v mednarodnem prometu.
 • ŽSP kategorije 2 so prav tako snovi, ki lahko vsebujejo rizičen material. Mednje uvrščamo poginule živali, vsebine prebavnega trakta živali, flotate, pokvarjeno meso, blato ipd. ŽSP kategorije 2 predelamo podobno kot kategorijo 1. 
 • ŽSP kategorije 3 so sicer užitne snovi živalskega izvora, a jih ljudje iz komercialnih razlogov pogosto ne uporabimo in zavržemo. To so npr. deli živali (kože, kopita, parklji, rogovi, ščetine prašičev, ptičje perje in kri), presežki izdelkov iz živilsko predelovalne industrije, jajca, mleko, ribe ipd. Z ustreznim postopkom obdelave ŽSP kategorije 3 pridobivamo surovine, ki so uporabne za hrano hišnih ljubljenčkov in industrijo gnojil, pogosto pa tudi v tehnični, farmacevtski in kozmetični industriji.

V Sloveniji nastane več kot 150 ton živalskih odpadkov dnevno. V družbi KOTO poskrbimo za njihov varen prevzem in ustrezno predelavo, tako da ne predstavljajo več nevarnosti v okolju.

Prevzem in predelava ŽSP kategorije 1 in 2

ŽSP kategorije 1 in 2 morajo povzročitelji oddati pooblaščenemu predelovalcu, ki ima dovoljenje za ravnanje s tovrstno surovino. V Sloveniji je to podjetje KOTO d.o.o., ki ima z državo Republiko Slovenijo sklenjeno petletno koncesijsko pogodbo o izvajanju obvezne državne gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2. 
Vse informacije o oddaji ŽSP K1 in K2 so na voljo v Navodilih in informacijah za uporabnike storitve javne službe >>

Prevzem in predelava ŽSP kategorije 3

Živalski stranski proizvodi, zaradi svoje sestave, zahtevajo prevzem in predelavo v najkrajšem možnem času. V podjetju KOTO za omenjeno področje skrbimo že vrsto let ter tako z izkušnjami in sodobno tehnologijo našim poslovnim partnerjem omogočamo nemoteno delo. S sodobnim voznim parkom poskrbimo za hiter prevzem in odvoz živalskih stranskih proizvodov iz klavnic in mesnopredelovalnih obratov na območju celotne Slovenije. Pri tem nudimo strokovno podporo in pomoč skozi celoten postopek – od urejanja potrebne dokumentacije do organizacije prevzema in predelave ter optimizacije stroškov.

Odlikujejo nas dolgoletne izkušnje, strokovnost in dolgoročno sodelovanje s številnimi slovenskimi klavnicami, mesnopredelovalnimi obrati, zadrugami, kmetijami, trgovci in fizičnimi osebami.

Za naročanje odvozov živalskih stranskih proizvodov pišite na logistika@koto.si ali pokličite na 01 587 81 41.  
Način prevzema in transporta dogovorimo  z vsako stranko individualno, odvisno od vaših potreb in delovnih procesov. Za tiste, ki še niste vključeni v naš organiziran sistem prevzemnih mest in zbiralnic, nas najprej pokličite na telefonsko številko 01 58 78 210.
Skupaj bomo našli rešitev, ki vam najbolje ustreza. 

Storitve

 • prevzem in transport živalskih stranskih proizvodov kategorije 3 z lastnimi vozili
 • ustrezna predelava prevzetih živalskih stranskih proizvodov v predelovalnem obratu
 • svetovanje in pomoč pri urejanju potrebne dokumentacije
 • informiranje o zakonodajnih spremembah

Naše prednosti

 • hitra odzivnost in prilagodljivost stranki
 • osebni pristop pri izvedbi celovite rešitve – svetovanje, organizacija, prevzem, predelava in strokovna podpora
 • dolgoletne izkušnje in tradicija, kar se odraža v zanesljivosti naših storitev
 • zmožnost nenehnega prevzema vseh surovin, zaradi lastne proizvodnje
 • celovita rešitev za vse živalske stranske proizvode

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami