Družbena odgovornost

V družbi KOTO smo močno vpeti v tako ožje lokalno okolje, kot tudi širšo družbeno skupnost. Zavedamo se vloge in odgovornosti, ki jo s seboj prinašajo naše dejavnosti in produkti, zato smo zavezani, da na vseh nivojih podjetja delujemo družbeno odgovorno in v skladu z načeli trajnostnega razvoja.

Skrb za zaposlene

Zaposleni v družbi KOTO so neprecenljiv vir znanja, sposobnosti in izkušenj. Naša odgovornost do zaposlenih nas zavezuje k zagotavljanju pogojev, ki omogočajo delo v varnem in spodbudnem delovnem okolju, kar vključuje tudi ustrezno nagrajevanje in izobraževanje zaposlenih ter možnosti za razvoj kariere in osebnostni razvoj. Zavedamo se, da je visoka strokovna usposobljenost zaposlenih pogoj za kakovost naših storitev in produktov, ki vplivajo tako na poslovne partnerje kot tudi na širše družbeno okolje.


V družbi KOTO sledimo ETIČNEMU KODEKSU, ki zavezuje vse zaposlene, ne glede na delovno mesto ali področje dela, k odličnosti v odnosih s sodelavci, kupci ali dobavitelji, kot tudi v odnosih do družbenikov, širše družbene skupnosti in medijev.

Nove delavce vabimo k prijavi na delovna mesta prek javnih razpisov in objav na spletni strani, nudimo pa tudi stalno možnost vpisa v evidenco iskalcev zaposlitve.

 

Odgovornost do lokalnih skupnosti

Zavedamo se odgovornosti do lokalnih skupnosti, na katere naše delovanje najprej vpliva, zato se zavezujemo k odprti komunikaciji in sodelovanju z vsemi ključnimi deležniki. Družba KOTO namreč ni le proizvodno in trgovsko podjetje, temveč deluje v lokalnem okolju tudi kot partner in sosed, ki stremi h kakovostnemu sobivanju. Na brezplačni telefonski številk 080 12 62 smo dosegljivi vse dni v tednu.

Z namenom, da bi prisluhnili različnim interesom lokalnih skupnosti in skupaj dosegli zastavljene cilje, organiziramo tudi letne obiske lokalnih skupnosti in dneve odprtih vrat.

 

Varstvo okolja

Skrb za okolje, zdravje in varnost predstavlja sestavni del poslovne politike družbe KOTO, kar vselej poudarja tudi naš slogan: »Za čisto in varno prihodnost«. Ker se v družbi KOTO zavedamo pomembnosti ohranjanja naravnega okolja, vestno izpolnjujemo zahtevne okoljske standarde in sledimo načelom trajnostnega razvoja. V letu 1999 smo tako, kot eno izmed prvih podjetij v Sloveniji, pridobili okoljski certifikat ISO 14001. Z uporabo in razvijanjem novih okolju prijaznih tehnologij, je družba KOTO ena od prvih v Sloveniji, ki kaže primer industrije in ekologije z roko v roki ter si na tak način prizadeva k boljšim rešitvam za ohranjanje narave.

 

Sponzorstva in donacije

Z občasnimi donacijami želimo pomagati lokalnim skupnostim v skladu s svojim poslanstvom in vizijo. V družbi KOTO smo osredotočeni na pomoč na športnem, kulturnem in humanitarnem področju.

Z donacijami ne zagotavljamo finančne in druge pomoči aktivnostim političnih strank in njihovih posameznikov.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami