Ekologija

V družbi KOTO se zavedamo pomembnosti ohranjanja naravnega okolja, kar smo v letu 1999 potrdili s pridobitvijo okolijskega certifikata ISO 14001, kot eno izmed prvih podjetij v Sloveniji.

Ker se zavedamo svoje odgovornosti do okolja in prihodnosti, se osredotočamo na okolju prijazne metode dela in tehnologije, ki predstavljajo pomemben dejavnik v trajnostnemu razvoju.

V letu 2008 smo tako zagnali lastno bioplinsko napravo, s katero proizvajamo električno energijo iz obnovljivih virov. Velik del proizvodnega kompleksa pokrivamo z lastno proizvedeno električno energijo, toploto iz obnovljivih virov pa v precejšnji meri izrabimo za proizvodnjo pare in ogrevanje prostorov. S proizvodnjo bioplina zmanjšujemo energetsko odvisnost od uvoženih virov energije in emisije ogljikovega dioksida.

Neželene emisije onesnaženega zraka preprečujemo tudi s pomočjo biofiltra, ki je namenjen biološkemu čiščenju onesnaženega zraka, ki nastaja v objektih za mehansko čiščenje odpadne vode in objektih za obdelavo odvečnega blata. Z nadgrajenim biofiltrom in učinkovitejšim biofiltrnim polnilom smo dosegli zmanjšanje neželenih emisij in posledično manjšo onesnaženost zraka.

Spoštljiv in trajnostni odnos do narave gojimo pri vsakodnevnemu delu in tako uresničujemo poslanstvo družbe, ki temelji na ohranjanju tradicije sožitja z naravo.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami