Kakovost

Politika okolja, zdravja in varnosti je v družbi KOTO sestavni del poslovne politike. Kakovost proizvodov in storitev ter nenehno izboljševanje procesov sta tako med ključnimi strateškimi usmeritvami družbe. Slednje uresničujemo z doslednim izvajanjem, vzdrževanjem in razvijanjem sistemov, s katerimi obvladujemo kakovost dela in proizvodov.

Certifikati

  • Sistem vodenja kakovosti družbe KOTO je skladen z zahtevami standarda ISO 9001.
  • Zavedamo se pomembnosti ohranjanja naravnega okolja, kar smo v letu 1999 potrdili s pridobitvijo okolijskega certifikata ISO 14001, kot eno izmed prvih podjetij v Sloveniji.
  • Vzpostavljen imamo HACCP sistem, ki določa preventiven in sistematičen način proizvodnje varnih oz. zdravstveno ustreznih živil in zajema predelavo hrane od kmetovalca do mize uporabnika.
  • S certifikatom SMETA, ki ocenjuje etične prakse v dobavni verigi, zagotavljamo visoko kakovost na področju delovnih razmerij, okolja, varnosti in zdravja pri delu ter v poslovni praksi.
  • Certifikat ISCC EU določa visoko kakovost procesov, ki so vezani na zbiranje, odkup, predelavo in trgovanje s trajnostno biomaso. 
  • CERTIFIKAT INS - ITALIAN NATIONAL SYSTEM kot dokaz skladnosti z Nacionalno certifikacijsko shemo za biogoriva in tekoča biogoriva.

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami