Logistika

V družbi KOTO imamo obsežen in sodoben vozni park, ki ga sestavlja več kot 30 specializiranih tovornih vozil za prevzeme in prevoze, s katerimi opravljamo dejavnosti na območju celotne Slovenije. 

Ker se zavedamo pomembnosti transportnih sistemov in vpliva le-teh na okolje, vozni park redno vzdržujemo in posodabljamo.

Spodbujamo trajnostno logistiko, zato skrbimo za optimizacijo prevoznih verig in zmanjšanje CO2 ter drugih škodljivih emisij iz transporta.

V letu dni varno prepeljemo več kot 72. 000 ton:

  • živalskih stranskih proizvodov,
  • maščob,
  • prevzetih kož,
  • muljev in ograbkov.

 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami