Proizvodnja

V proizvodnem sektorju potekajo procesi predelave živalskih stranskih proizvodov, odpadnih muljev in ostalih organskih odpadkov. Znotraj sektorja deluje tudi analitski laboratorij za spremljanje kvalitete surovin in proizvodov, oddelek za ekologijo, strojno in elektro vzdrževanje ter energetiko KOTO. Strokovni sodelavci sektorja, poleg tekočih zadolžitev, sodelujejo pri investicijskih in razvojnih nalogah ter projektih.

S skupnimi močmi vsakodnevno skrbimo za nemoteno izvajanje proizvodnih procesov, ki potekajo pod visokim nadzorom kakovosti in v skladu z najvišjimi evropskimi standardi.

Z optimalnim tehnološkim vodenjem, preventivnim in kurativnim vzdrževanjem, veliko pozornosti posvečamo doslednemu poteku proizvodnih procesov in proizvodnji kvalitetnih proizvodov, ki jih kot take kupci tudi prepoznajo. Tak pristop je pri delu z zelo raznolikimi in s tujki obremenjenimi surovinami zagotovilo za kvalitetne proizvode in optimalno izrabo energentov.

 

Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami