Razvoj

V družbi KOTO smo usmerjeni v iskanje novih, inovativnih in trajnostnih rešitev, ki zmanjšujejo negativne posledice na naravo in prispevajo k ohranjanju okolja. Vrsto let sodelujemo s številnimi domačimi in tujimi partnerji v razvojnih projektih, s katerimi izboljšujemo, nadgrajujemo in odkrivamo nove tehnologije in metode, s katerimi bi lahko optimizirali delovne procese in povišali ekološko učinkovitost.

Razvojni projekti


SaltGae

"Demonstration project to prove the techno-economic feasibility of using algae to treat saline wastewater from the food industry"

"Demonstracijski projekt čiščenja slanih odpadnih vod iz živilske industrije "

Razpis: Obzorje 2020, H2020-WATER-1b-2015

Obdobje: 2016 - 2019

Demonstracijski projekt predpriprave, anaerobne obdelave in algne obdelave slanih industrijskih vod se izvaja z namenom razvoja tehnologija za čiščenje organsko obremenjenih slanih odpadnih vod iz živilske industrije. Cilj projekta je razvoj ekonomične inovativne tehnologije in demonstracija, vključno z ločevanjem in valorizacijo algne biomase.

Več o projektu >>


Algaebiogas

"Algal treatment of biogas digestate and feedstock production"

"Algna obdelava digestata in proizvodnja algne biomase"

Razpis: 7. OP, CIP, Eco-Innovation

Obdobje: 2013 - 2016

Razvojno demonstracijski projekt algne obdelave digestata in proizvodnje algne biomase se je izvajal z namenom demonstracije tehnologije in prodora tehnologije na trg ter nadaljnjih reaplikacij. V demonstracijskem centru smo obratovali v različnih delovnih režimih, ob merjenju procesnih parametrov in okoljskih vplivov.

Več o projektu >>


Refertil

"Reducing mineral fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling treated organic waste as compost and biochar products"

"Zmanjševanje rabe mineralnih gnojil in kemikalij v kmetijstvu, z recikliranjem predelanih organskih odpadkov v kompost in biooglje"

Obdobje: 2011 - 2015

Razpis: 7.OP, KBBE

Cilj projekta je bil izboljšava obstoječih sistemov kompostiranja in predelava živalskih stranskih proizvodov ter biološko razgradljivih odpadkov po postopku pirolize v biooglje, in razvoj organskih gnojil in izboljševalcev tal za uporabo v kmetijstvu. Velik poudarek je bil na recikliranju hranil, predvsem dušika in fosforja.

Več o projektu >>


Bioplin

Razvoj tehnologije za proizvodnjo bioplina iz komunalnih in industrijskih odpadkov

Obdobje: 2009 - 2011

Razpis: SRRP

V okviru projekta smo postavili metodo za določanje anaerobne biorazgradljivosti in razvili tehnologijo za predelavo komunalnih in industrijskih biološko razgradljivih odpadkov v bioplin.


Kibernet

Razvoj sistema za krmiljenje industrijskih bremen in razpršene proizvodnje na distribucijskem elektroenergetskem omrežju

Obdobje: 2009 - 2011

Razpis: SRRP

Sodelovanje na projektu razvoja sistema, ki bi omogočal v realnem času izravnavanje distribucijskega sistema za prenos električne energije s pomočjo reguliranja bremen vključenih v sistem.


 


Naše rešitve in proizvodi pomembno prispevajo k uresničevanju ideje krožnega gospodarstva.
Smo zanesljiv partner, ki vam pomaga pri doseganju ekonomskih, socialnih in okoljskih ciljev.

Stik z nami